Dorpsbelangen

Samenstellig bestuur

Het bestuur van Dorpsbelangen Onnen bestaat vanaf 2 april 2019 uit:

Jan Bunt               –  Voorzitter

Heleen Gelinck    –  Secretaris

Henk Wolters       –  Penningmeester

Patricia Smid       –  Lid

Janneke Frens    –  Lid


Het correspondentie adres is: Kleine Kamp 5, 9755 PZ Onnen

Mailadres: dorpsbelangen@onnen.nu

Bankrekeningnr.: NL08 RABO 0325 1716 53  t.n.v. Dorpsbelangen