Dorpsbelangen

Samenstellig bestuur

Het bestuur van Dorpsbelangen Onnen bestaat sinds 2 september 2020 uit:

Jan Bunt               –  Voorzitter

Heleen Gelinck    –  Secretaris

Henk Wolters       –  Penningmeester

Amand le Grand   –  Lid

Clemens Visser – Lid

Janneke Frens   –  Slapend Lid

Jeroen van der Ploeg – Vertegenwoordiger namens Jeugdhonk


Het correspondentie adres is: Kleine Kamp 5, 9755 PZ Onnen

Mailadres: dorpsbelangen@onnen.nu

Bankrekeningnr.: NL08 RABO 0325 1716 53  t.n.v. Dorpsbelangen Onnen