Historie kerkklok Onnen

2004
De Hervormde kerk (die voorheen op de hoek van de Dorpsweg en de Korte Landweg stond) wordt gesloopt. Het vertrouwde klokgeluid verdwijnt daarmee uit het dorp. In de fase van planvorming hebben gemeente Haren en Dorpsbelangen uitgesproken dat het doel is dat de klok ooit terug zou komen in het dorp.

Voormalige Hervormde Kerk

2009
Drie dorpsbewoners constateren dat er nog geen plannen zijn, en bieden Dorpsbelangen aan om een werkgroep te starten. Aldus geschiede.

2010
De werkgroep heeft een ontwerp gemaakt voor een klokkestoel waar de kerkklok in kan komen te hangen. Als locatie is gekozen de erfgrens tussen Basisschool het Hunnedal en Dorpshuis de Tiehof. Het ontwerp en de locatie zijn gepresenteerd in de Dorpskrant. Direct omwonenden zijn persoonlijk bezocht. Conclusie: er is ruim voldoende draagvlak in het dorp. De werkgroep dient een aanvraag in voor een bouwvergunning.

2011
De gemeente stelt een andere locatie voor: recht voor de ingang van Dorpshuis de Tiehof, d.w.z. iets meer naar het oosten. Deze nieuwe locatie wordt in het nieuwe bestemmingsplan bestemd voor de klokkestoel. Vervolgens is er een bouwvergunning verleend voor het bestaande ontwerp van klokkestoel en klok.

2011
Er vindt een reconstructie plaats van de Bakkerweg. Onderdeel daarvan is een nieuwe verharding voor dorpshuis de Tiehof (de Tiehof ligt aan de Bakkerweg). Opdrachtgever gemeente Haren is –gelukkig- van mening dat het efficiënt is om de fundering van de klokkestoel meteen te plaatsen, aangezien de bestrating nu open ligt. Anders zou de bestrating later weer opgebroken moeten worden, wat extra kosten met zich mee brengt en de kwaliteit van de bestrating niet ten goede komt.

2012
Zodra de plannen definitief waren is de werkgroep gestart met de verwerving van fondsen. Lokale bedrijven hebben gul gedoneerd, er waren maatschappelijke fondsen en gemeente Haren heeft bij de realisatie haar steentje bijgedragen. Het heeft 2 jaren geduurd voordat er voldoende geld bij elkaar was om de klokkestoel te bouwen.

2014
Eindelijk is het dan zo ver: de kerkklok komt terug in het dorp. Op 15 november 2014 vindt de feestelijke opening plaats.

In gebruik stellen van de klokkestoel in de stromende regen