Historie kerkklok Onnen

2004
De Hervormde kerk is gesloopt. Het vertrouwde klokgeluid verdween daarmee uit het dorp. In de fase van planvorming hebben gemeente Haren en Dorpsbelangen uitgesproken dat het doel is dat de klok ooit terug zou komen in het dorp.

2009
3 Dorpsbewoners constateren dat er nog geen plannen zijn, en bieden Dorpsbelangen aan om een werkgroep te starten. Aldus geschiede.

2010
De werkgroep heeft een ontwerp gemaakt voor een klokkestoel waar de kerkklok in kan komen te hangen. Als locatie is gekozen de erfgrens tussen Basisschool het Hunnedal en Dorpshuis de Tiehof. Het ontwerp en de locatie zijn gepresenteerd in de Dorpskrant. Direct omwonenden zijn persoonlijk bezocht. Conclusie: er is ruim voldoende draagvlak in het dorp. De werkgroep dient een aanvraag in voor een bouwvergunning.

2011
De gemeente stelt een andere locatie voor: recht voor de ingang van Dorpshuis de Tiehof, d.w.z. iets meer naar het oosten. Deze nieuwe locatie wordt in het nieuwe bestemmingsplan bestemd voor de klokkestoel. Vervolgens is er een bouwvergunning verleend voor het bestaande ontwerp van klokkestoel en klok.

2011
Er vindt een reconstructie plaats van de Bakkerweg. Onderdeel daarvan is een nieuwe verharding voor dorpshuis de Tiehof (de Tiehof ligt aan de Bakkerweg). Opdrachtgever gemeente Haren is –gelukkig- van mening dat het efficiënt is om de fundering van de klokkestoel meteen te plaatsen, aangezien de bestrating nu open ligt. Anders zou de bestrating later weer opgebroken moeten worden, wat extra kosten met zich mee brengt en de kwaliteit van de bestrating niet ten goede komt.

2012
De werkgroep kon pas starten met het aanschrijven van fondsen voor de realisatie van de klokkestoel zodra de plannen definitief waren. In 2012 is dat opgestart.

2013
De fondsenwerving valt op twee fronten tegen: hoeveelheid en snelheid. Hoeveelheid: anno december 2013 is slechts 25% van het benodigde geld toegezegd. Snelheid: sommige fondsen hebben een bestuur dat maar 1 of 2 keer per jaar vergadert. Geduld is vereist.
De tegenvallende resultaten hebben gemaakt dat in het dorp twijfels rezen over de haalbaarheid. Na diverse discussies onder regie van Dorpsbelangen is afgesproken dat 2014 het laatste jaar is dat geprobeerd wordt de kerkklok te realiseren.