Welkom op de site van Onnen!

Het dorp Onnen zoals we het nu kennen, is ontstaan op de kruising van veedriften: de Koelandsdrift, de Noordlandsdrift, de Mottenbrink/Onneresweg en het Felland. Op het kruispunt lag de ‘Tie’. Later kwamen ook de Zuiderhooidijk en nog later de Onnervaart hierop uit. De ‘Tie’ is een ‘plaats’ waar de dorpsgemeenschap vergaderde, tevens feestplaats en rechtplaats. De Tie was vaak met lindebomen omgeven. Er stond een ‘borg’ (een huis). Tijborgsteeg verwijst dus naar de borg bij de Tie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is onnen-275x209.jpg
klik op de afbeelding voor een vergroting

Vanaf de Tie trokken de koeien naar het ‘koeland’, de varkens naar de Mottenbrink (‘mot’ = zeug) en de schapen naar de woeste grond zoals het ‘veldland’ (=Velland=Felland).

Er ontstond geleidelijk een esdorp dat in evenwicht leefde met de mogelijkheden voor landbouw en veeteelt in de directe omgeving. Met de mest uit de stallen werden essen vruchtbaar gemaakt. De Onneres ten zuiden van het dorp, maar er was toen ook een Noordes. Aanvankelijk waren dit gemeenschappelijke gronden voor het verbouwen van rogge en haver. Later werden de essen verkaveld en ontstond er de kampen zoals we die nu nog kennen aan de westzijde van het dorp. Vanaf de middeleeuwen werd er turf gestoken in de Hunzelaagte.

  • Geleidelijk nam het aantal boerderijen toe en kwamen er ook meer winkeltjes en ambachtlieden in Onnen, zoals een bakker en een smid.
  • De Lageweg, het Zuidveld en de Dorpsweg werden aangelegd.
  • Begin 20ste eeuw werd de Onnervaart en de haven gegraven.
  • De polder werd drooggelegd. Onnen kwam tot bloei.
  • Er kwam begin vorige eeuw een stoomzuivelfabriek ‘De Hoop” , die later uitgroeide tot de vermaarde roomijsfabriek.
  • Er was een grasdrogerij bij de haven.
  • Het rangeerterrein – later onderhoudsbedrijf-  van de spoorwegen op het Felland groeide uit.
  • Er was zelfs een korte tijd een heuse paardenrenbaan op het landgoed Vogelzang, nog bijgewoond door Prinses Wilhelmina.

Onnen is groot geworden dankzij de landbouwers en veehouders. De prachtige boerderijen herinneren daaraan. Onnen is altijd aantrekkelijk gebleven. De eerste bewoners 5000 jaar geleden hadden het goed gezien.