Verslag thema-avond

Thema-avond 28 november 2018

Zoals al eerder in de Onner Ons werd aangegeven, wil het bestuur van Dorpsbelangen Onnen de Onnenaren graag actiever betrekken bij het reilen en zeilen van ons dorp. In dat verband willen wij graag een aantal thema-avonden organiseren.

Op woensdagavond 28 november vond onze eerste thema-avondplaats, waarbij de heer Peter den Oudsten, beoogd waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen, en Liesbeth van de Wetering, concern-staflid binnen de gemeente, die zich bezighoudt met gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing, het een en ander vertelden over de aanpak in de nieuwe gemeente.

Liesbeth van de Wetering

Het is de bedoeling om de lijntjes tussen gemeente en burgers zo kort mogelijk te houden. In verband daarmee worden er gebiedsteams onder leiding van een gebiedsmanager gevormd, waarin de benodigde kennis en expertise aanwezig is. Zo is er een klein budget voor zaken die in overleg met het gebiedsteam direct geregeld kunnen worden zonder dat deze eerst door het ambtelijk apparaat bekeken moeten worden.

Toelichting door de heer Peter den Oudsten,
beoogd waarnemend burgemeester

De nieuwe gebiedsmanager voor het gebied Haren kon door persoonlijke omstandigheden deze avond niet aanwezig zijn.

Na afloop was er ruimte voor vragen en discussie, waar ruimschoots gebruik van werd gemaakt.

Door de grote opkomst en de heldere toelichting van de heer Den Oudsten en Liesbeth van de Wetering kijken wij terug op een zeer geslaagde avond. 

Heeft u ideeën of vragen over het reilen en zeilen in het dorp? Schuif dan eens tijdens ons inloopkwartier om 20.00 uur aan bij de vergadering van het bestuur van Dorpsbelangen. De vergaderdata staan in de agenda in de Onner Ons.