Verkenning langs het Drents Diep

Vogels in de Oost- en Onnerpolder: “Mooi zicht over het natte land”

Onder begeleiding van 2 vrijwillige gidsen van het Groninger Landschap is er op 13 april a.s. van 13.30 – 16.00 uur een wandelexcursie langs het Drents Diep, richting het Onnergemaal. Vertrekpunt is fietsknooppunt 88 op de Osdijk.

De Oost- en Onnerpolder zijn een paradijs voor vele vogels.

We hopen weidevogels te zien, zoals onze nationale vogel: de grutto. Ook de tureluur en de kemphaan komen hier graag. Bijzonder mooi is de geoorde fuut. Al een paar jaar komen hier bijzondere moerassterns broeden: de zwarte stern, de witwangstern en de witvleugelstern. We zijn benieuwd of ze er dit jaar ook weer zijn!

De Oost- en Onnerpolder zijn prachtige gebieden met een unieke combinatie van waterwinning, waterberging en natuurontwikkeling. Door het dynamisch waterpeil ontstaat een moeras- en weidegebied wat bijzonder aantrekkelijk is voor de flora en fauna.

Neem uw verrekijker mee en trek laarzen aan.

Voor meer informatie zie de website van het Groninger Landschap (link onder)