Vergroening Oranjeplein

Beste bewoners,

Vrijdagmorgen 22 april jl. is er een planningsoverleg geweest door de Gemeente Groningen met de Fa. Bartelds. Zoals het nu lijkt starten de werkzaamheden aan het Oranjeplein op dinsdag 3 mei (met een mogelijke uitloop naar woensdag 4 mei). Als alles volgens de planning verloopt, zullen de werkzaamheden aan het einde van de daaropvolgende week (rond 13 mei) zijn afgerond.

N.B. De 2 banken zullen in een later stadium worden geplaatst, i.v.m. leveringsproblemen.

————————————-

Het bestuur van Dorpsbelangen Onnen is al een tijd bezig met aantal omwonenden en belangstellende inwoners om van Onnen het (Oranje-)pleintje (hoek Dorpsweg-Mottenbrink) te vergroenen. De aanleiding is om het pleintje meer uitstraling te geven en de verkeersveiligheid te vergroten.

Samen met de gemeente Groningen is een plan gemaakt. De afgelopen periode hebben we samen met de gemeente regelmatig gesproken over dit plan. Vanuit de gemeente (middels het project Groene Parel) is subsidie verkregen en Dorpsbelangen heeft vanuit haar eigen middelen bijgedragen aan dit project.

In overleg met Dorpsbelangen en de gemeente gaat de firma Bartelds dit plan dit voorjaar uitvoeren. De verwachting is dat eind april met de uitvoering wordt beginnen.

Enig voorbehoud is de levertijd van de beplanting, het weer en natuurlijk eventuele uitval door ziekte. Bartelds heeft aangegeven dat zij ongeveer een week bezig zullen zijn met de uitvoering. Gedurende die week kunt u enige (geluids-)overlast ervaren. Zo zal een deel van de bestrating opgebroken moeten worden voor de vergroening. Samen met de gemeente gaat Dorpsbelangen nog in overleg omtrent het beheer van deze toekomstige Oase.

Aankomende dinsdag 19 april kunt op de Algemene Ledenvergadering in de Tiehof aanvullende informatie krijgen en uw vragen hieromtrent stellen.