Bestuur

Het bestuur van Dorpsbelangen Onnen bestaat vanaf 28 maart 2018 uit:

Jan Bunt               –  Voorzitter

Heleen Gelinck    –  Secretaris

Henk Wolters       –  Penningmeester

Ienneke Elema     –  Lid

Patricia Smid        –  Lid


Correspondentieadres: Kleine Kamp 5, 9755 PZ Onnen

Bankrekeningnr.: NL08 RABO 0325 1716 53  t.n.v. Dorpsbelangen