Tiny forest in Onnen?

Oproep voor een locatie voor een Tiny Forest in Onnen.

Peter Bootsma, de groene burgermeester van Groningen (zie apart bericht hierover in de Onnerons) geeft 10 minibosjes weg in het kader van ‘Minder stenen, Meer groen’ voor klimaatadaptatie.

Ook in Onnen kunnen we op zoek naar een geschikte locatie voor een Tiny Forest. Een van de locaties die we als Dorpsbelangen verkend hebben is bij de oude school aan de Bakkerweg.

Zolang echter de vergunning voor de verbouwing van de school niet is afgerond, kan er niks gepland worden.

Wie heeft er een andere suggesties voor een geschikte locatie van een Tiny Forest in Onnen? Het hoeft niet perse verhard terrein te zijn, begroeiing met gras is ook goed. We moeten vóór 19 januari een reactie geven of en waar we het dan willen.

Stuur uw idee/suggestie naar: dorpsbelangen@onnen.nu