Statenvragen over herindeling Haren

Beste mevrouw, heer,
GS moeten Statenvragen over herindeling Haren opnieuw beantwoorden
Gisteren hebben acht Statenfracties GS gevraagd de schriftelijke vragen die de Partij voor het Noorden op 20 oktober jl. had ingediend, opnieuw te beantwoorden (zie bijlage 1). Deze fracties hebben sterke twijfels of de antwoorden die GS op 24 november jl. hadden gegeven, allemaal juist en volledig zijn (zie bijlage 2).
Tot het opnieuw stellen van de vragen had het Burgercomité vrijdag jl. de Staten opgeroepen (zie bijlage 3). Aanleiding hiervoor was de uitkomst van een zorgvuldige verificatie van alle antwoorden van GS door het Burgercomité (zie bijlage 4). Voor een goed begrip ervan wordt aangeraden bijlage 2 erbij te nemen.
In de heersende bestuurscultuur in het Provinciehuis is niet gebruikelijk dat reeds beantwoorde schriftelijke vragen opnieuw worden ingediend, om alsnog een juist en volledig antwoord te krijgen. Met als gevolg dat GS met een slechte beantwoording wegkomen. Het is nu aan GS om open en eerlijk aan de Staten en de burgers van Haren te vertellen waarom en hoe de gemeente Haren en haar inwoners aan de gemeente Groningen toegespeeld; tegen de wil van een ruime meerderheid van de bevolking en de raad.
De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, die a.s. donderdag debatteert met minister Bruins Slot (BiZa) over de rol van provincies bij herindeling, en de minister zijn inmiddels op de hoogte van de actie van de acht Statenfracties. Minister Bruins Slot heeft in een vorig debat met deze commissie aangegeven dat zij hecht aan zorgvuldige en tijdige informatieverstrekking door de regering aan het parlement. Er is geen reden om aan te nemen dat zij het niet nodig vindt dat GS de Staten zorgvuldig informeren. Het Burgercomité heeft goede hoop dat Bij het komende commissiedebat komt de gang van zaken bij de herindeling van Haren vermoedelijk ook aan de orde.
Initiatief wetsvoorstel tot splitsing van de gemeente Groningen.
Enkele weken geleden heeft Pepijn van Houwelingen, lid van de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie, een initiatief wetsvoorstel gericht op het ongedaan maken van de herindeling van de gemeente Haren ingediend. 
Zie: http://www.burgercomiteharen.nl/initiatief-wetsvoorstel-tot-splitsing-van-de-gemeente-groningen-en-instelling-van-de-gemeente-haren/ en http://www.burgercomiteharen.nl/memorie-van-toelichting-voorstel-van-wet-van-houwelingen/ 
Het Burgercomité Haren waardeert dit initiatief en hoopt dat de indiener zich inmiddels heeft verzekerd van de steun van andere fracties. Het is nu aan de Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken om zich uit te spreken over de verdere procedure.
Het is eerder gebeurd dat in Nederland een gemeente is gesplitst: in 1972 werd de gemeente Ermelo gesplitst in de gemeenten Ermelo en Nunspeet. In 2019 heeft minister Ollongren in een debat met de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken gezegd dat het Beleidskader gemeentelijke herindeling en de Wet algemene regels herindeling splitsing van gemeenten mogelijk maken.
Artikel Jan Lunsing: Herindelen en vertrouwen - een casus (NJB 2022, afl. 10)
Op 18 maart jl. is in het Nederlands Juristenblad een artikel geplaatst over het ontbreken van bescherming door een rechter bij een gemeentelijke herindeling. Het is gebaseerd op de herindeling van de gemeente Haren. Zie bijlage 5. 
Dit artikel is van de hand van drs. Jan R. Lunsing, één van de auteurs van het boek Het Verzet van Haren, Uitgeverij Nobelman, 2022.
In een volgend bericht wordt teruggekomen op de gemeenteraadsverkiezing in Groningen. 
Verzoek, Wilt u dit bericht verder verspreiden.
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
www.burgercomiteharen.nl