Stand van zaken rechtszaak Diftar

Beste mevrouw, heer,

Er is nog steeds geen datum bepaald voor de rechtszaak van het Burgercomité over de forse verhoging van de afvalstoffenheffing als gevolg van de afschaffing van Diftar.

Net als andere rechtbanken kampt ook de rechtbank in Groningen met forse achterstanden. Onze advocaat kan nog niet zeggen wanneer onze zaak aan de beurt is.

Heel vervelend natuurlijk. Voor de gemeente Groningen is er geen enkele reden om te wachten met het opleggen van de aanslagen afvalstoffenheffing 2022 zonder Diftar.

Ondertussen lijkt het erop dat de gemeente Groningen de bestuursrechter in Groningen voor een voldongen feit wil stellen, althans in de rechtszaak geen belemmering ziet om de gemeentelijke werkplaats aan de Westerse Drift, waar plastic afval en andere specifieke afstoffen tot nu toe kunnen worden afgegeven, met ingang van 1 januari 2020 te sluiten.  Bijgevoegd artikel op de site van Haren de Krant van 9 december j.l. kan moeilijk anders worden uitgelegd.

Als dit artikel klopt, getuigt het handelen van het gemeentebestuur niet van behoorlijk bestuur. Temeer omdat de gemeenteraad in september 2020 een motie van de VVD heeft aangenomen, waarin het college werd opgeroepen de mogelijkheid van invoering van Diftar in de gemeente serieus te onderzoeken.
Het Burgercomité heeft zijn advocaat op de hoogte gesteld en wacht zijn reactie af.

Opinieartikel in Dagblad van het Noorden
Gisterenheeft het Dagblad bijgevoegd opinieartikel van het bestuur van het Burgercomité geplaatst.
Het is te hopen dat Provinciale Staten van Groningen niet langer zullen wegkijken van het onrecht dat de provincie de inwoners en ondernemers van Haren heeft aangedaan.

Conclusie
Beide berichten laten opnieuw zien hoe slecht het gesteld is met het respect van de bestuurders van de provincie en de gemeente Groningen voor de democratie en de rechtsstaat. De gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. bieden de burgers van de gemeente Groningen een kans om te duidelijk te maken hoe zij hierover denken.

Het Burgercomité hoopt dat vele inwoners die kans zullen grijpen.
Zolang de burgers zich niet roeren, kunnen politici die denken en handelen vanuit macht en geen boodschap hebben aan burgers en behoorlijk bestuur, hun gang blijven gaan.

Een zorgwekkende ontwikkeling!

Verzoek
Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

www.burgercomiteharen.nl