Ruim 22.000 euro voor groene verbindingen in landelijk Haren


Het Innovatiefonds Deltaplan Biodiversiteitsherstel stelt 22.480 euro beschikbaar voor het project Groene verbindingen Hondsrug Haren.

Uit 130 ingezonden projecten voor biodiversiteitsherstel vanuit het hele land zijn acht projecten gekozen.

Eén ervan is het project ‘Groene verbindingen Hondsrug Haren’ van de Stichting Landelijk Gebied Haren. In het gebied tussen Drents Diep en Drentsche Aa waarin de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren liggen wil het project een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Met de financiële bijdragen worden groene verbindingen gemaakt, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties ontwikkeld en getest en wordt kennis over biodiversiteit verspreid.

Samenwerking en cofinanciering
Het project Groene verbindingen is een samenwerkingsproject van Stichting Landelijk Gebied Haren, Landschapsbeheer Groningen, gemeente Groningen, veehouder Berend Steenbergen, Dorpsbelangen Onnen en Duurzaam Glimmen.
Daarnaast zijn er meerdere particulieren en organisaties in het gebied betrokken.
Alle genoemde organisatie leveren (in)materiële bijdragen.

Innovatiefonds
Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de
biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast. Het ‘Samen voor
Biodiversiteit’
Innovatiefonds is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.


Zie ook: http://www.landelijkgebiedharen.nl/

Nadere informatie: Amanda Le Grand, Stichting Landelijk Gebied Haren
Telefoon 0653437851. E-mail alegrand789@gmail.com.