Rechtszaak Diftar

Beste mevrouw, heer, 

Rechtszaak Diftar
Om te beginnen bedankt het Burgercomité allen hartelijk die hebben bijgedragen in de kosten van de rechtszaak Diftar. De actie heeft het minimaal benodigde bedrag van € 7500,-, met een plus van ca. 10%, opgebracht. Het Burgercomité waardeert het zeer dat op een enkeling na iedereen die een toezegging had gedaan, die is nagekomen. Hierdoor heeft het Burgercomité met het tijdig starten van deze rechtszaak op een moment dat er nog geen zekerheid was of de toegezegde bedragen zouden worden ontvangen, feitelijk geen risico gelopen. 

De bereidheid van velen in Haren om bij te dragen in de kosten, is ook een duidelijk signaal voor het gemeentebestuur van Groningen. 
Er is tijdig één beroepsschrift van een inwoner van Haren die zijn aanslag met bijna 200% verhoogd zag, bij de rechtbank ingediend door onze advocaat. Indien de bestuursrechter zou oordelen dat de gemeente zich ten onrechte niet heeft gehouden aan de afspraak ‘Haren behoudt Diftar’ in de bestuursovereenkomst herindeling Groningen - Ten Boer – Haren, zal volgens de advocaat iedereen in Haren die door het afschaffen van Diftar is benadeeld, hiervan profiteren. Maar zo ver is het nog niet. De advocaat verwacht dat de zitting op z’n vroegst in november a.s. zal zijn.
U wordt door ons op de hoogte gehouden van de voortgang. 

Door op deze link te klikken kunt u zien wat de gevolgen voor de inwoners van Haren zijn van het afschaffen van Diftar.
Cijfers NBK over hogere kosten afvalstoffenheffing ‘kloppen niet helemaal’
Herindeling Haren nog niet uit het nieuws In de Correspondent van 1 september stond onderstaand zeer lezenswaardig artikel van Marc Chavannes over de neergang van onze democratische rechtsstaat. Hij wijst o.a. op de herindeling van Haren en de (dreigende) herindeling van Scherpenzeel; de herindelingsprocedure voor Haren lijkt hiervoor model te staan. Misschien leidt dit ertoe dat nieuwe leden van de Tweede Kamer nieuwsgierig worden naar wat de burgers van Haren is overkomen. Ook wij zijn immers slachtoffer geworden van de Haagse bestuurscultuur. Het staat iedereen vrij om met dit artikel de ondeugdelijke herindeling onder de aandacht van (nieuwe) Kamerleden te brengen. https://decorrespondent.nl/12716/nederland-is-hard-op-weg-om-een-bananenmonarchie-te-worden/3094558295708-4e302493 Verzoek Wilt u dit bericht verder verspreiden. P.S. Overweegt u ook lid te worden van De Correspondent? U kunt u vrijblijvend aanmelden voor de proefmail. Dan ontvangt u elke zaterdagochtend een verhaal in uw inbox. Schrijf hier gratis in: https://corr.es/ps-proefmail Vriendelijke groet, namens het Burgercomité Haren, Gustaaf Biezeveld, woordvoerder