Project de Koolmees

Onnen heeft, naast Noordlaren, Glimmen en Oosterhaar, 40 nestkastjes gekregen in het kader van het project ‘De Koolmees’ van zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren. Dit project is gefinancierd door de gemeente Groningen uit het fonds ‘De Groene Parel’. 

Koolmeesje

Dorpsbelangen Onnen steunt dit initiatief van harte en organiseerde dat de nestkastjes werden opgehangen langs de doorgaande weg Haren –Noordlaren, omdat daar de meeste eikenbomen staan. Alle huisjes zijn op een kaart gezet en zullen worden gevolgd of ze goed gebruikt worden. En in het najaar schoongemaakt.  Veel koolmezen helpen de eikenprocessierups te bestrijden.

Hoe zat het ook al weer?

De eikenprocessierups ontwikkelt zich tot een bescheiden nachtvlindertje. Deze vlinder zet flinke clusters met eitjes af op eiken. De rupsen ontwikkelen beharing die ze beschermt tegen de meeste rups-etende roofdieren. De afgelopen jaren is de overlast door brandharen van de rupsen plaatselijk enorm toegenomen. Ook in Onnen komt de eikenprocessie-rups voor. Af en toe zie je dan een waarschuwingslint om de boom zitten. Vorig jaar waren deze ook langs het Zuidveld te zien. De overlast rond Onnen is vooralsnog beperkt. Om dit zo te houden is het belangrijk dat we zorgen voor een omgeving met voldoende natuurlijke vijanden van deze rups. De koolmees is daar één van.

Boom met de eikenprocessierups

Een kruidenrijke berm

Een soortenrijke, meer natuurlijke leefomgeving helpt te voorkomen dat één soort de overhand krijgt. In een gezond ecosysteem, met veel soorten bij elkaar die elkaar in evenwicht houden, krijgt de eikenprocessierups minder de kans om erg talrijk te worden.  De ervaring leert dat in een omgeving met een kruidenrijke berm, waarin een rijke variatie aan wilde planten en diersoorten kan gedijen, de rupsen veel minder talrijk worden dan op plekken waar de eiken in strak gemaaide wegbermen staan. Eikenprocessierupsen hebben voorkeur voor losstaande bomen zonder veel ondergroei. Als we zorgen voor meer hoger opgaande plantengroei en struiken hebben ze minder goede voortplantingsplekken. Een bloemrijke plantengroei onder de bomen zorgt voor meer natuurlijke vijanden en maakt de kans op plaagvorming kleiner.

Inspectie door potentiele bewoner

Als u dit voorjaar ziet dat een nestkastje in gebruik wordt door koolmezen laat het dan weten (via reactie hieronder of via het mailadres; dorpsbelangen@onnen.nu.

Ecologisch bermbeheer

De gemeente Groningen gaat deze zomer voor heel Haren waar mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen. Die bermen zullen er dan anders uitzien dan men gewend is:  een meer biodiverse grasberm heeft vele vormen. Weet dat deze bermen zeer waardevol zijn voor de koolmees en alle andere bestrijders van de eikenprocessierups. En dat is dan nog maar één van de vele voordelen van biodiversiteit.

Amanda le Grand

Meer informatie is o.a. te vinden op https://www.vlinderstichting.nl/eikenprocessierups/