Petitie Zonneparken

Televisie-uitzending Pointer over o.a. Haren na de herindeling

Maandagavond 22 febr. (vanavond) wordt er om 22:20 op NPO2 een programma uitgezonden over de ervaringen van inwoners van kort geleden gefuseerde gemeenten. Voor Haren is gesproken met Mariska Sloot, Marianne Suurmeijer en Gert-Jan de Volder, voorzitter van de Stichting die het tennispark aan de Oosterweg beheert. Zij vertellen over de lastenstijgingen en de strijd met de gemeente hierover. Zie vooraankondiging: https://pointer.kro-ncrv.nl/inwoners-haren-twee-jaar-na-fusie-met-groningen-nog-altijd-boos

De petitie tegen de plaatsing van zonneparken in het mooie Groninger land, ook in Haren, Glimmen, Onnen, Noordlaren, kan nog steeds worden getekend. Hoe groter het aantal handtekeningen, hoe meer kans er is dat de gemeenten en de provincie gaan inzien dat dit een verkeerde ontwikkeling is. Ook landelijk komt er steeds meer druk om zonnepanelen te plaatsen op daken van woningen, scholen, ziekenhuizen, kantoren, bedrijfscomplexen e.d. Daar is volgens deskundigen nog zoveel ruimte dat zonneparken niet nodig zijn. Ga naar: https://nos.nl/l/2369275.

Daarom roept het Burgercomité degenen die de petitie nog niet hebben getekend, dit alsnog te doen.

Dit kan door te gaan naar: https://petities.nl/petitions/behoud-het-groninger-landschappelijk-erfgoed?locale=nl

Overzicht stijgingen van woonlasten voor een driepersoonshuishouden na de herindeling

De Stadspartij heeft het gemeentebestuur gevraagd om inzicht te geven in de stijging van de woonlasten van inwoners van Groningen, Haren en Ten Boer in de jaren 2019, 2020 en 2021 ten opzichte van het jaar 2018. Is bijgevoegd.

Hierbij moet worden bedacht dat de gemiddelde woonwaarde in de ‘nieuwe’ gemeente Groningen een stuk lager is dan in 2018 in Haren.

Het overzicht geeft een beeld van de gemiddelde trend. Maar in euro’s kunnen de woonlastenstijgingen heel verschillend uitpakken.

Het Burgercomité hoopt dat inwoners die goed in deze materie zijn ingevoerd, gaan uitrekenen hoeveel de inwoners van Haren vanaf 1 januari 2019 meer (hebben) moeten betalen dan in het verbeterplan van Haren was voorzien. Dan wordt duidelijk hoeveel de Harener gemeenschap als geheel er met de herindeling in financieel opzicht op vooruit of op achteruit is gegaan. Het Burgercomité houdt zich hiervoor aanbevolen!

Het is mooi dat de Stadspartij dit overzicht heeft laten maken. Hopelijk gaat zij het gemeentebestuur een vergelijkbaar overzicht vragen voor de ondernemers/bedrijven en de maatschappelijke organisaties, waaronder de sportverenigingen.

Haren wingewest

Voor wie het heeft gemist, op 17 februari stond in het Harener Weekblad een mooie Stadse Fratsen van Bram Hulzebos over Haren (bijgevoegd).

Herindeling Haren blijft Tweede Kamerleden bezighouden

Vorige week donderdag (11 februari) behandelde de Tweede Kamer weer een aantal herindelingswetsvoorstellen. Martin Bosma/PVV en Henk Krol grepen de gelegenheid aan om minister Ollongren opnieuw te confronteren met wat de burgers van Haren is aangedaan. Hoe Martin Bosma afscheid nam van freule Ollongren is te zien op: https://www.geenstijl.nl/5157661/martin-bosma-neemt-afscheid-van-freule-ollongren/

 

Verzoek: Wilt u dit bericht verder verspreiden.

 

Vriendelijke groet,

 

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

www.burgercomiteharen.nl

 
 
 
 
 
 

Overzicht financiën

Pointer

Petitie zonneparken