Oranjeplein vernieuwing

Woensdagavond is er -ondanks het gure weer- op het pleintje met bijna 20 personen overlegd over de beide ontwerpen. Vooraf is bovendien door commissieleden met ongeveer 10 bewoners 1 op 1 gesproken.

Samenvattend kunnen we stellen dat er sprake is van breed enthousiasme.

Een paar punten:

Vrijwel unaniem werd de voorkeur uitgesproken voor optie 2 met meerdere zitjes.

– Er zijn zorgen over de (huidige) snelheid van het verkeer bij het inrijden van de Mottenbrink.

– Er werd voorgesteld om aan het olifantenpaadje een fietsen-parkeerplek in te plannen. 

– Er is voorkeur voor de wat luxere plantkeuze, graag in overleg. Meerdere dorpsbewoners willen zich inzetten om dit samen met de gemeente mooi te maken, dus enige sponsoring voor de luxere beplanting is bespreekbaar.

De grondspots doen het af en toe wel, maar zullen deze niet echt gemist worden, omdat er rondom het plein voldoende straatverlichting is. Deze hoeven niet persé terug te keren.


Zoals u wellicht bekend is, zijn we al geruime tijd bezig het Oranjeplein (Dorpsweg / Mottenbrink) opnieuw in te richten. Hiertoe is diverse keren vanuit Dorpsbelangen en enkele omwonenden met deskundige vertegenwoordigers van de gemeente Groningen overlegd. En is het oorspronkelijke plan op onderdelen aangepast. Nu is er een nieuw ontwerp dat we u graag voorleggen.

Met het oog op draagvlak vanuit het dorp voor de herinrichting kan woensdag 29 september a.s. om 19 uur iedereen op het pleintje naar de plannen komen kijken en op/aanmerkingen aanbrengen.


Info: Gemeente Groningen: Plein Mottenbrink-Dorpsweg Onnen | verkeer

Op de eerste tekening zijn de rijcurves ingetekend voor vrachtverkeer dat vanuit de Mottenbrink komt.
• Rijcurves gecheckt op basis van de afmetingen van een standaard vuilniswagen;
• Snelheid waarmee getoetst is 10 km/uur, uitgaande van stoppen/zacht rijden voordat men
de Dorpsweg in draait;
• Buitenste licht rode lijnen van de rijcurve zijn de sleeplijnen, de minimale ruimte die nodig is
om een beweging te maken;
• De donker rode lijnen zijn de lijnen van de banden, dus waar het voertuig de grond raakt;
• De roze lijn is de (denkbeeldige) doorzetting van de rijbanen, waar het voertuig buiten dient
te blijven.
• Rijcurves zijn gecheckt in alle richtingen, meest cruciale is de beweging Mottenbrink –>
Dorpsweg;
• De rijcurves laten zien dat de draai Mottenbrink-Dorpsweg (en vice versa) mogelijk is.
• Aandachtspunt daarbij zijn de zichtlijnen. Wanneer een voertuig schuin opgesteld staat,
heeft het onvoldoende zicht op de Dorpsweg. Er is echter ruimte om het voertuig
haakser op de Dorpsweg aan te sluiten, waardoor de zichtlijnen verbeteren.
• In vergelijking met gebruik van de ‘binnenbocht’ wordt de situatie er niet slechter op.
Zichtlijnen en rijcurves vallen hier ongunstiger uit.
• Gezien het beperkte gebruik zijn de verkeersveiligheidsrisico’s beperkt.
Alles overwegende is een aanpassing van het plein conform het voorstel van Dorpsbelangen
voorstelbaar en verkeerskundig acceptabel. Een doorsteek langs de binnenbocht is eveneens logisch.
Voorkeur is dit informeel (passend bij het karakter van het plein) te houden en fysiek onmogelijk te maken dat gemotoriseerd verkeer hier door kan rijden.

Verkeerssituatie
Inrichting Optie 1
Inrichting Optie 2