Noabersch’app

Begin maart is de Whatsapp-groep Noabersch’app Onnen gelanceerd.

Zoals er een whatsappgroep Buurtpreventie Onnen is voor uitsluitend berichten met betrekking tot buurtpreventie (met al meer dan 100 dorpsbewoners aangesloten), en een whatsappgroep Dorpsinformatie (voor andere, informele informatie), heeft Dorpsbelangen Onnen de whatsappgroep Noabersch'app ingesteld.

Het doel van deze groep is de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers in het dorp samen te brengen. Het is niet verplicht om mee te doen, maar wél een kans om incidenteel iets met en voor het dorp te doen, en ook een kans voor dorpsbewoners, verenigingen en stichtingen om snel een paar vrijwilligers te vinden. Net als bij de Buurtpreventie zal de frequentie van berichten naar verwachting laag zijn.

Wilt u ook meedoen? Stuur een berichtje naar 06 21839847, dan krijgt u een uitnodigingslink.