Nieuwe AED geplaatst

Vrijdagmorgen is de nieuwe AED in de (oude) kast geplaatst onder toezicht oog van OOG-TV. De gemaakte rapportage van OOG-TV kan via onderstaande link worden bekeken.

N.a.v. de constatering van de ‘verdwenen’ AED is er de vorige week een spontane donatie opgestart teneinde een nieuw, vervangend exemplaar aan te kunnen schaffen. Binnen een week was de actie al zodanig geslaagd, dat er ruim voldoende financiën binnengekomen waren om een nieuwe AED te bestellen, die dan vandaag in de kast is geplaatst.

Het geeft een goed gevoel dat vele inwoners van Onnen het belang van goed uitgerust AED apparatuur en geschoolde BHV-ers op waarde schatten.

Het eindbedrag dat in één week is ontvangen is zodanig dat het nieuwe apparaat ervan betaald kon worden. En nog wat over voor onderhoud en scholing BHV-ers.

Verder kwamen er een paar vragen binnen over de plaatsing en het gebruik van de AED’s. Dit is ook tijdens de OOG-TV-opname verteld, maar het kan geen kwaad om het hier ook neer te schrijven. Er zijn in en rond het centrum van Onnen 4 AED’s verspreid. Ruim voldoende om ons dorp en omstreken te bedienen. En ze zijn helaas ook daadwerkelijk gebruikt in enkele voorkomende gevallen.

De AED’s zijn aan de buitenzijde van gebouwen in een gesloten omkasting geplaatst, zodat ze snel toegankelijk zijn. Ter beveiliging is een codeslot aangebracht. Deels beveiligd met camera toezicht.

De locaties zijn:

  • Bakkerweg 4; (Dorpshuis De Tiehof)
  • Dorpsweg 9; (Woonboerderij – hoek Mottenbrink)
  • Dorpsweg 50; (Bartels Hoveniersbedrijf)
  • Mottenbrink 22; (zijkant Geref. Kerk Vrijgemaakt)

Het technisch beheer van de AED’s berust bij Jan Ubels, bijgestaan door Jos Zwiers. Het financieel beheer is ondergebracht bij de penningmeester van Dorpsbelangen Onnen, Henk Wolters.

Het is goed om nog een keer uit te leggen hoe het netwerk van de hulpverlening werkt.  

Onnen Hart Veilig (OHV) is aangesloten bij Hartslag.nu van de Hartstichting, dit houdt in dat wanneer er een 112 melding uitgaat dat de burger hulpverleners (BHV-ers), die in de buurt zijn én in het systeem zijn aangemeld, een oproep op hun telefoon krijgen, waar de hulpoproep is gedaan en welke AED hij/zij waar moet ophalen (dus niet zomaar een willekeurige AED!) en dan snel ter plaatse gaat om hulp te bieden. Dit alles moet binnen de 6 minuten. NB. Het is dus zeker niet de bedoeling dat iedereen zomaar een AED gaat pakken. Dit is alleen bedoeld voor gediplomeerde en aangesloten BHV-ers. Bovendien zit er een code op de kasten, die de BHV-er krijgt bij de oproep.

Voor zover bekend zijn er in Onnen op dit moment ongeveer 30 personen die dit kunnen en mogen doen. Niet iedereen zal altijd aanwezig en/of beschikbaar zijn. Zij hebben een opleiding gevolgd en worden jaarlijks bijgeschoold. Door de privacywetgeving hebben we niet de volledige inzage in wie er BHV’er zijn, helaas. Normaal wordt er jaarlijks een bijscholings/herhalingscursus gegeven. Die ging vorig jaar helaas niet door vanwege de corona maatregelen. Dit jaar zal er een dan passende scholing worden opgezet.

Dus wanneer je in een situatie beland en hulp nodig hebt, bel dan 112 en geef door wat en aan de hand is en waar en wie je hulp nodig heeft, dan rukt de ambulance gelijk uit en worden de hulpverleners vanuit de centrale opgeroepen uit om eerste hulp te bieden. Ga niet zelf proberen een AED te halen. Doe de buitendeur open en blijf bij de patiënt.

De centrale van 112 kan zien via GPS welke BHV-ers binnen een straal van 1,5 km in de buurt zijn; deze personen krijgen een oproep via SMS, met elk een locatie van de AED in zijn/haar omgeving. Het is dus belangrijk dat er in het dorp voldoende BHV-ers zijn die getraind zijn om de AED’s te bedienen en weten wat ze moeten doen. 

Om burgerhulpverlener te worden kun je een opleiding doen via de Hartstichting of via Onnen Hart Veilig. Je krijgt eerst een beginnerscursus en dan jaarlijks een herhaling (één avond in het dorpshuis de Tiehof).  

Door de Corona maatregelen hebben we afgelopen jaar niet kunnen trainen, maar zodra de regels worden versoepeld gaan we dat weer oppakken. Wel zijn aparte richtlijnen verstrekt, hoe er in deze tijd hiermee om te gaan.