Nationaal Park Drentsche Aa

In gesprek over uitdagingen Nationaal Park Drentsche Aa

Wie graag meer wil weten over hoe we in Nationaal Park Drentsche Aa om gaan met actuele uitdagingen, heeft daar binnenkort de kans voor. Vanaf donderdag 14 oktober is een webinar beschikbaar over het nieuwe Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (BIO-plan) voor het Drentsche Aa-gebied: van brongebieden in het zuiden tot de benedenloop in Groningen. Het webinar duurt 45 minuten waarin de kijker informatie krijgt over het plan en het Nationaal Park. Als vervolg op het webinar zijn er dinsdag 26 en donderdag 28 oktober twee inloopmomenten.

Nieuwe uitdagingen

Het BIO-plan is opgesteld door het Overlegorgaan Drentsche Aa voor de periode 2021-2030. Het is het derde plan, sinds de oprichting van het Nationaal Park. Elke tien jaar wordt het aangepast aan de actualiteit. Op dit moment heeft het Drentsche Aa-gebied te maken met een aantal nieuwe uitdagingen. Zoals de overstap naar duurzame energie en het aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit laatste betekent dat de samenwerkende partners kijken naar hoe zowel wateroverschotten als -tekorten te voorkomen zijn. Andere opgaven zijn de overgang naar nieuwe manieren van landbouw . En het tegengaan van de afname van de verschillende soorten planten en dieren. Maar ook het versterken van de unieke kwaliteiten van de Drentsche Aa. Denk daarbij aan de natuur, het landschap, de geschiedenis en duurzame vormen van toerisme.

Online webinar

Het webinar is bedoeld om inwoners in het gebied van Drentsche Aa te informeren over het nieuwe BIO-plan. Daarnaast nodigt het Overlegorgaan Drentsche Aa inwoners uit om ideeën aan te dragen voor de uitvoering van het BIO-plan. Ze kunnen dat doen door het online formulier op www.drentscheaa.nl/ikhebeenidee in te vullen.

Het webinar is vanaf donderdag 14 oktober te bekijken via  www.drentscheaa.nl/bioplan. Op deze pagina vindt u ook het plan zelf.

In gesprek met de inwoners

Vragen over het plan kunnen gesteld worden tijdens de inloopbijeenkomsten op 26 en 28 oktober. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunnen inwoners binnen lopen. Dinsdag 26 oktober is de inloop in Café Restaurant Hofsteenge in Grolloo. Donderdag 28 oktober is iedereen van harte welkom in Café De Drentsche Aa in Schipborg. Voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van de overheid. Toegang is daarom alleen mogelijk met het coronatoegangsbewijs.

Hartelijke groet,

André Brasse

Senior Projectleider
Coördinator Communicatie & Educatie Nationaal Park Drentsche Aa

IVN Instituut voor NatuureducatieIVN Drenthe
Postbus 125
9400 AC Assen
T 0592-371 740
M 06-46255975

www.ivn.nl | www.drentscheaa.nl