Mezenkastjes

Zaterdagmorgen 9 oktober a.s. gaan we in kleine groepjes op stap om de mezenkastjes te inspecteren en schoon te maken.

Er hebben zich al meerdere mensen spontaan aangemeld, maar als u nog mee wilt doen om een paar kastjes te doen, kan dat altijd. Opgave kan via dorpsbelangen@onnen.nu of via een van de dorpsapps.

Voor de correcte uitvoering is een handleiding opgesteld door Ben Hoentjen en er is een kaart met de locaties van de kastjes, vergezeld van een schema waar de bevindingen op genoteerd kunnen worden.

En foto’s van bijzondere waarnemingen zijn altijd welkom.

De algemene coördinatie is in handen van Henk Wolters (06 44 864 815).

We zijn benieuwd hoe de mezen dit jaar van de kastjes gebruik hebben gemaakt.