Leefbaarheidsbudget

Op de valreep van het oude jaar heeft de (voormalige) gemeente Haren nog een leuk bedrag beschikbaar gesteld voor de Leefbaarheid van het dorp Onnen en ….inmiddels ook al overgemaakt.

Logo Voormalige Gemeente Haren

De besteding gaat tot een maximum van € 2.500. En daar van de besteding van het budget van 2018 nog een bedrag resteert groot € 2.000 (door het niet haalbaar zijn van de zgn. Onner Hekjes in het kader van verfraaiing van de betonblokken aan de Dorpsweg) is er totaal € 4.500 beschikbaar.

Als u ideeën/suggesties heeft voor de besteding van (een deel van) deze gelden, kunt u een gemotiveerde aanvraag indienen via mailadres: dorpsbelangen@onnen.nu.

Om alsnog in aanmerking te komen voor de leefbaarheidssubsidie dienen ook de reeds eerder ingediende voorstellen van eind 2017, als ze nog steeds actueel zijn, opnieuw te worden ingezonden.

Aan de subsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. De subsidie is bedoeld voor bestedeling aan initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van Onnen.
  2. Initiatieven moeten in het fysieke domein worden gerealiseerd en met een zekere duurzaamheid.
  3. Initiatieven dienen afkomstig te zijn van bewoners van woningen in de sociale sector of vergelijkbaar en ze moeten bijdragen aan de sociale samenhang in het dorp.
  4. Indien voor een voorziening een omgevingsvergunning nodig is, dienen initiatiefnemers vooraf in overleg te treden met de gemeente.

Het bestuur zal u mogelijk voor een toelichting uitnodigen in de bestuursvergadering van 25 februari of 18 maart a.s.

Na intern beraad, zal het bestuur de geselecteerde voorstellen, die aan de gestelde criteria voldoen, presenteren op de Algemene Jaarvergadering, die op 2 april a.s. wordt gehouden in de Tiehof.