Leefbaarheid

De eerder aangekondigde bijeenkomst over de toekenning van de Leefbaarheidssubsidie wordt nu op woensdag 26 juni om 20 uur gehouden.

Het belooft een interessante avond te worden, daar er een aanzienlijk aantal interessante ideeën zijn ingezonden, met uiteenlopende en soms ook overlappende voorstellen.

Daar het budget helaas niet toereikend zal zijn waaruit alles gerealiseerd kan worden, zal er op ludieke wijze worden gestemd op de relevante, en op relatief korte termijn, haalbare voorstellen.

Wil je meepraten en je stem laten horen en/of meestemmen, kom dan woensdag 26 juni naar de Tiehof. Vanaf half 8 wordt er koffie geschonken.

Na afloop kan er gezellig nagepraat worden bij een drankje (op eigen kosten).