Land van Ons

Onderwerp: Landscoop | Agenda ALV en...... nieuwe percelen!

Van de voorzitter van het bestuur “LAND van ONS” en via enkele dorpsgenoten kregen we informatie over de mogelijke aankoop van percelen land. En voor ons dorp van groot belang i.v.m. de mogelijke aanwijzing van Zonneparken.

Onderstaande artikel zijn uittreksels van de Nieuwsbrief Landscoop en de website van ‘Land van Ons’.
Zie hiervoor: https://landvanons.nl/
De ALV heeft geen betrekking op onze vereniging Dorpsbelangen Onnen, doch is alleen voor de leden, waar u overigens vast wel lid van kunt worden. Zie de website: MIJN GROND.
Nieuwsbrief Landscoop
Mieke Hart:
Deze organisatie (Land van Ons) maakt zich sterk voor het behoud van landbouwgrond , met het doel de natuurlijke biodiversiteit  in stand te houden en te bevorderen. Dit door o.a. landbouwgrond op te kopen, verspreid over heel Nederland.
Zo ontdekte ik dat deze organisatie zich ook sterk maakt om het land van melkveehouder Kees Vlaar te Onnen op te kopen. Kees Vlaar gaat stoppen met zijn melkveehouderij. Zijn land is 26 hectare groot.
Wij zijn lid geworden van ‘Land van Ons’ en hopen dat wij de aankoop van dit land mede mogelijk kunnen maken. Daar moet geen zonneweide ontwikkeld worden, om maar wat te noemen.
Wij denken dat de organisatie ‘Land van Ons’ ook voor Onnen van grote betekenis kan zijn !

Amanda le Grand:
In de Nieuwsbrief staat meer uitgelegd over de plannen van ‘Land van Ons’ voor percelen op de Onneres.
Met een kaartje erbij (zie onder). Wij zijn zeer opgetogen over dit plan, het biedt mooie kansen voor natuurinclusieve landbouw, natuurontwikkeling en biodiversiteit.  

N.B. Onderstaande uitnodiging is alleen voor leden.

Algemene Ledenvergadering op 15 april om 19.00 uur.  

Onze digitale ALV houden we nu definitief op de 15e april.
Het tijdstip hebben we vanwege de avondklok moeten vervroegen naar 19.00.
De link naar de vergadering kun je tegen die tijd vinden op Mijn Grond.

Agenda:
1. Opening
2. Jaarrekening 2020 (zie onder)
3. Bevindingen Kascontrolecommissie (KCC)
4. Mededelingen
5. Statutenwijziging (zie onder)
6. Afscheid Jaap Benschop
7. Voorstellen nieuwe bestuur
8. Nieuwe percelen
9. Voornemen aankoop boerderij en land in Gelderland
10. Vragen vanuit de leden
11. Afsluiting

– De jaarrekening 2020 (met wederom een kleine winst) is te vinden op MijnGrond.
Volgende week zal ook het jaarverslag klaar zijn en dan wordt het met elkaar in een mooi jasje gestoken.
– Om diverse redenen is er een statutenwijziging nodig.
Onze fiscalist heeft er nog eens kritisch naar gekeken en komt met een aantal voorstellen.
Aankomende dinsdag zal dit voorstel ook op MijnGrond te vinden zijn.  

Hele fijne paasdagen!  
Pal tussen Haren en Onnen –> Eerste perceel provincie Groningen.
Vorig jaar waren we al een eind op streek om een perceel in Groningen aan te kopen nabij Overschild. Een aankoop die op het laatste moment niet doorging. Het wachten is niet voor niets geweest.

Pal tussen Haren en Onnen in zijn we tot overeenstemming gekomen voor overname van de grond van een stoppende melkveehouder. Het gaat nu eerst om 26 ha, we zijn nog in overleg om het perceel nog wat groter te maken. Het is een prachtig landschappelijk gebied, zo dicht tegen de stad Groningen aan! Het perceel is nu volledig grasland, maar er zijn mogelijkheden om er meer een mozaïek-landschap van te maken met een aantal kleine akkers, hagen en houtwallen.
Het perceel in Onnen wordt omsloten door de volgende (zand)wegen: Gieselgeer, Dalweg, Tranendal en Onneresweg.
De groene percelen gaan we aankopen, de blauwe blijven bij de boerderij.
 In het perceel ligt nog een pingoruïne (zie volgend kader). Een deel van de pingo hoort bij een perceel van een andere eigenaar. Wellicht zijn er mogelijkheden om landschappelijk herstel van de pingo gezamenlijk op te pakken. De overdracht zal, indien de leden akkoord gaan met de aankoop, in oktober/november plaatsvinden. Dit groeiseizoen kunnen we dan zonder verdere vergoeding  gebruik maken van 8 ha. 2,5 ha zal in mei worden ingezaaid met boekweit. De rest zal 1 of 2 keer worden gehooid. De financiële en kadastrale informatie is te vinden op MijnGrond.  Op Mijn Grond kan je nu je stem uitbrengen om ja dan nee akkoord te gaan met deze aankoop. Er kan gestemd worden tot en met 16 april 2021. Heb je een vraag over dit perceel, die belangrijk is voor je stemgedrag? Tot 12 april kan je je vraag stellen door een mail te sturen naar percelen@landvanons.nl. De antwoorden op alle gestelde vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie komen op de site te staan.