Herplaatsing kerkklok

Herplaatsing kerkklok Onnen

Kerk

In 2004 is de Hervormde Kerk aan de Dorpsweg in Onnen gesloopt. Daarmee verdween ook het vertrouwde klokke-geluid uit het dorp. Ten tijde van de sloop was de ambitie duidelijk: de klok zou ooit terug moeten komen in Onnen.

In 2009 hebben 3 dorpsbewoners zich verenigd in een werkgroepje dat zich als doel stelde om de Kerkklok terug te krijgen. Deze werkgroep legt verantwoording af aan de Verenging Dorpsbelangen en bestaat uit:
Erik Oosterveld
Kees Kuiken
Lucas Lambers

De werkgroep voor de nieuwe kerkklok is druk bezig al het geld bij elkaar te krijgen dat nodig is voor de realisatie. Omdat de klokkenstoel veilig en betrouwbaar moet zijn, en omdat er ook bureaucratische zaken als een bouwvergunning bij komen kijken, is er een behoorlijk groot bedrag nodig.

Hiervoor is een speciaal donatieformulier ontwikkeld, die u hier kunt downloaden.
We zijn al over de helft, help u met het laatste duwtje?
N.b.: er is een mogelijkheid om als sponsor op de website vermeld te worden (zie “fondsen”).