Juridische actie tegen afschaffen Diftar

Beste mevrouw, heer,

In vervolg op de eerdere berichtgeving (zie onder). Reacties op oproep om toezegging voor juridische actie tegen raadsbesluit Diftar Haren.

Onze oproep in het bericht van 7 oktober j.l. heeft inmiddels al tot ettelijke tientallen reacties met toezeggingen geleid. Van enkele inwoners kregen wij de reactie dat zij zich afvroegen of een juridische actie succesvol zou kunnen zijn, dan wel de inschatting van de kosten te hoog vonden. Voor de ontvangen reacties en toezeggingen zijn wij u heel dankbaar.

Wij zijn natuurlijk heel blij met de vele reacties. Hieruit blijkt dat velen nog steeds willen dat Haren Diftar behoudt.

Maar het is belangrijk dat we de komende dagen nog veel meer reacties met toezeggingen krijgen. Daarom roepen wij u op om andere inwoners aan te moedigen om een toezegging te doen aan het Burgercomité in een e-mail naar: veldbies@casema.nl Dit maakt onze positie ten opzichte van het gemeentebestuur van Groningen ook sterker!

De actie heeft de aandacht getrokken van de lokale/regionale media: Haren de Krant website, OOG TV (vanavond elk uur vanaf 17:30 u), RTV Noord (website en radio: vanmiddag/avond) en Dagblad van het Noorden (website en krant van 10 oktober). Morgen rond 12:45  besteedt ook Haren Doen-OOG radio aandacht aan de actie. Hiermee wordt ook aan het gemeentebestuur een duidelijk signaal gegeven dat Diftar leeft in Haren!

Gemeente Het Hoge Land gaat de inwoners individueel de keuze bieden: vast tarief of Diftar.

Uit het artikel (dd. 2 oktober 2020, 13:51 • Dagblad van het Noorden, editie Het Hogeland) blijkt dat het gemeentebestuur van het Hoge Land wel ruimte ziet om de inwoners zelf invloed te geven op de kosten van de afvalinzameling door middel van een diftar-systeem.

Met behoud van de mogelijkheid biedt om te kiezen voor één vast bedrag voor het ledigen van de grijze afvalbak.

Een differentiatie die volgens de gemeenteraad van Groningen niet mogelijk is, als wij het raadsbesluit goed begrijpen.

.

Verzoek: Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

——————————————————

Draagvlak voor juridische actie tegen afschaffen van Diftar?

Mini-Vuilcontainer 360 Liter, Grijs

Zoals u vermoedelijk weet, heeft de gemeenteraad in september besloten dat ons Diftar-systeem met ingang van 1 januari 2021 gaat verdwijnen. Na de afschaffing van Diftar gaan de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren fors meer betalen voor de inzameling van afval! De afschaffing van Diftar is ook niet verenigbaar met recente Europese en Nederlandse regelgeving waarin gescheiden inzameling van afvalstoffen hoofdregel is geworden.

Dit gebeurt ondanks dat in het bestuursakkoord behorende bij de herindeling is vastgelegd dat de inwoners van Haren na de herindeling Diftar zouden behouden. Bij een door het gemeentebestuur gehouden enquête onder de inwoners van Haren heeft 82% aangegeven dat Diftar moet blijven. Ook hieraan is de gemeenteraad voorbijgegaan.

In het gesprek dat het bestuur van het Burgercomité Haren gisteren had met de burgemeester en wethouder Broeksma, bleek dat het gemeentebestuur vasthoudt aan afschaffing van Diftar per 1 januari a.s.

Sinds dit besluit van de gemeenteraad heeft het Burgercomité van diverse kanten de vraag gekregen of dit besluit juridisch kan worden aangevochten. Volgens ons zijn hiervoor goede gronden aan te dragen. Daarom vinden wij dit een goed idee, maar onze Stichting mist de financiële middelen om deze inbreuk op het bestuursakkoord aan de rechter voor te leggen.

Daarom denken wij dat het goed zou zijn om een crowdfund actie op te zetten. Onze voorlopige inschatting is dat we voor een juridische actie ongeveer € 20.000,- nodig hebben.

Onze vraag aan u is daarom: bent u bereid om financieel bij te dragen en, zo ja, welk bedrag heeft u daarvoor over?

Graag ontvangen wij uw antwoord (dus nog geen geld overmaken!) vóór 13 oktober. Via e-mail naar veldbies@casema.nl

Zo kunnen wij inventariseren of er voldoende animo is om een juridisch traject te starten.

Ondertussen gaan wij bij een advocaat peilen wat de kansen zijn op een succesvol proces.

Heeft u nog andere suggesties of wilt u ons anderszins helpen, laat het ons weten.

Verzoek: Wilt u dit bericht zoveel mogelijk naar andere inwoners en ondernemers doorsturen!

Met vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

2 gedachten over “Juridische actie tegen afschaffen Diftar

  1. Beste Gustaaf, de stichting is geen partij in deze. De burgers zijn de partij. De stichting zal alleen kunnen optreden namens al haar leden. Dus eerst zal er een ledenwerving moeten gaan komen, denk ik.
    Misschien eerst goed navragen bij de advocaat. Ik wil best geld geven maar eerst dit duidelijk hebben.Succes!

    1. Jacobien,
      Graag uw reactie in deze gelijk naar dhr. Biezeveld sturen (zie: mailadres).

Reacties zijn gesloten.