Algemene ledenvergadering 2020

Herinnering

Woensdagavond 2 september heeft u natuurlijk in uw agenda gezet om de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelangen Onnen bij te wonen.

Agenda en stukken: staan hier onder

Dringend verzoek om wel even van te voren aan te melden, dit i.v.m. het gelimiteerde aantal beschikbare plaatsen vanwege de Corona maatregelen.

Momenteel zijn er nog voldoende stoelen beschikbaar, maar …..

Aanmelden graag via: Dorpsbelangen@onnen.nu


Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 75e ledenvergadering  op woensdagavond 2 september in het dorpshuis De Tiehof. Aanvang vergadering 20.00 u. Vanaf 19.45 staat de koffie en de thee klaar!

In verband met het 75-jarig bestaan van de vereniging zou de vergadering oorspronkelijk feestelijk worden afgesloten met een pubquiz en een borrel. Het lijkt ons beter om dit tot nader orde uit te stellen.

AGENDA

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen 74e ledenvergadering  2 april 2019 (zie pagina 2)
 4. Jaarverslag 2019-2020 (zie pagina 2)
 5. Verslag penningmeester (zie pagina 2)
 6. Verslag kascommissie (zie pagina 2)
 7. Verkiezing kascommissielid:
  • Niels Geijsen is niet herkiesbaar, er wordt een nieuw lid gevraagd; 
  • Ben Hoentjen stelt zich opnieuw beschikbaar;
 8. Begroting 2020 (zie pagina 2)
 9. Bestuursverkiezing:
  • Patricia Smid treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. 
  • Clemens Visser stelt zich beschikbaar als bestuurslid;
  • Amanda le Grand stelt zich beschikbaar als bestuurslid;
  • Jeroen van der Ploeg zal als bestuurslid van het Jeugdhonk de bestuursvergaderingen regelmatig bijwonen
 10. Verkiezing nieuw logo voor Dorpsbelangen (zie pagina 2)
  • P A U Z E
 11. Inventariseren van dorpswensen voor het Gebiedsteam/Groene Parel
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting rond 22.00 uur

Graag tot ziens op woensdagavond 2 september in De Tiehof

In verband met de nog geldende coronamaatregelen vinden wij het prettig als u zich van te voren aanmeldt bij de secretaris (via dorpsbelangen@onnen.nu).

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen

NIEUW: Het bestuur wil graag tijd en papier besparen. Wij komen niet meer langs de deuren om de contributie te innen en de vergaderstukken uit te reiken. De vergaderstukken zijn beschikbaar hier op pagina 2 van de website:  www.onnen.nu.

Een gedachte over “Algemene ledenvergadering 2020

 1. Ontwerp logo 4 laat het beste zien van Onnen: de combinatie van het boerenbedrijf en het landelijk wonen in combinatie met de natuur.

Reacties zijn gesloten.