Interview Haren de Krant

Beste mevrouw, heer,

Op de site van Haren de Krant is vandaag een gedeelte van een nog te publiceren interview met oud-gedeputeerde Patrick Brouns geplaatst.

Zie: https://www.harendekrant.nl/nieuws/binnenkort-in-haren-de-krant-patrick-brouns-is-geen-voorstander-van-herindelingen/

Brouns erkent hij hierin voor het eerst in het openbaar dat hij ten onrechte Haren als een failliete gemeente heeft geframed. Hiermee erkent hij impliciet ook dat GS zowel provinciale staten als de ministers Plasterk en Ollongren en de Tweede-Kamerfracties destijds hebben misleid over de financiën van Haren. Het valt op dat Brouns de indruk wekt dat hij zich door het college van GS gedwongen voelde tot deze herindeling.

Dit roept de vraag op wie dit waren: Commissaris van de Koning Max van den Berg of René Paas? Of (een meerderheid van) de gedeputeerden, die in de zomer van 2015 hadden besloten dat zij geen enkele gemeente tegen haar zin zouden dwingen tot herindeling (in lijn met afspraak in het collegeakkoord 2015-2019)? De bevolking van Haren heeft er recht op dat hierover duidelijkheid komt.

Brouns kan het kennelijk nog niet opbrengen om te erkennen dat Haren zijn financiële probleem zelf kon oplossen. Maar dit is waarschijnlijk een kwestie van tijd.

Zoals oud-wethouder Michiel Verbeek in zijn reactie op de uitspraken van Brouns terecht opmerkt, heeft het COELO in 2016 de financiën van de gemeente Haren grondig onderzocht. In opdracht van het Burgercomité Haren.

De directeur, prof. Allers, deed dit mede in het licht van de hierover uitgebrachte vijf rapporten en van wat de provincie Groningen  als financieel toezichthouder op de gemeenten had aangegeven over de financiële positie van Haren.

Hij constateerde dat de provincie  in die kwaliteit nooit had gewaarschuwd dat de financiën van de gemeente Haren reden tot zorg gaven.

N.B. Brouns had destijds als gedeputeerde ook financieel toezicht in zijn portefeuille!

De conclusie van Allers was dat de gemeente Haren met voldoende politieke wil haar financiële probleem zelf kon oplossen.

Het was Brouns die duidelijk liet blijken dat hij daar destijds niets van wilde weten.

Bovendien heeft het toenmalige college van Haren, onder leiding van wethouder Mathilde Stiekema, in de periode 2016-2019 door  uitvoering van het verbeterplan de algemene reserve van Haren met vele miljoenen verhoogd en de solvabiliteit flink verbeterd.

Feiten die Brouns en de rest van het college van GS niet kunnen blijven ontkennen.

Het wachten is nu op een erkenning van GS dat zij destijds ook provinciale staten en de ministers Plasterk en Ollongren  en de Tweede Kamerfracties hebben misleid over de werkelijke staat van de financiën van de gemeente Groningen. GS kunnen nu immers ook niet meer heen om de feiten zoals die de laatste tijd bekend zijn geworden over de structurele financiële zwakte van Groningen.

Verzoek

Wilt u dit bericht verder verspreiden.

Vriendelijke groet,

namens het Burgercomité Haren,

Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

www.burgercomiteharen.nl