Inloop bijeenkomst over Zonne-energie

Beste heer/mevrouw,

De gemeente Groningen werkt aan beleid op het gebied van zonne-energie. Afgelopen maanden is met veel mensen gesproken over het concept-beleid voor zonneparken in onze gemeente. De vele vragen en suggesties zijn verwerkt in een nieuwe versie van het beleidskader Zonneparken. We geven bijvoorbeeld nog duidelijker aan dat we commerciële partijen weren, waar zonneparken mogen komen en waar niet en wat we met lokaal eigendom bedoelen. Ook is er meer aandacht aan zonnepanelen op daken.

Op maandag 11 oktober organiseren wij een bijeenkomst over het aangepaste beleid. Wethouder Broeksma nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt tussen 17.00 – 20.00 uur op ieder moment binnen lopen. We gaan in op de meest gehoorde vragen en zorgen en laten zien hoe deze verwerkt zijn. Eerder hadden we de datum van 9 september genoemd. Die datum is verschoven; er was meer tijd nodig om de aanpassingen te verwerken. Dit lieten wij u twee weken geleden weten.

Praktische informatie inloopbijeenkomst
Datum
maandag 11 oktober tussen 17.00-20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Locatie: Energy Barn: Zernikelaan 17, 9747 AJ Groningen

Opgave voor deze avond is niet nodig. 

Wel vragen we u om bij binnenkomst uw contactgegevens achter te laten i.v.m. een eventueel bron- en contactonderzoek indien nodig. De corona-maatregelen zijn nog steeds van toepassing: daarom vragen we u ook tijdens de avond om 1,5 meter afstand te houden van anderen. De locatie is ruim opgezet en biedt plek aan veel mensen. Zijn er op een bepaald moment toch te veel mensen binnen, dan vragen we u even buiten te wachten. 

De vernieuwde beleidskaders Zonneparken en Zon op daken worden zo snel mogelijk na besluitvorming in het college van B&W gepubliceerd via: www.gemeentegroningen.nl/zon. Dit is naar verwachting in de week 39. Wij sturen u een bericht op het moment dat ze gepubliceerd zijn.

We zien u graag op 11 oktober!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Groningen

Hotze Hofstra