Fietsen door de wethouder (9 juni !) in het kader van het concept-Beleidskader Zonneparken

Beste omwonenden van de Glimmer Es,

Het onderstaande bericht van de Stichting Landelijk Gebied Haren onderschrijven wij (zie de eerder rondgestuurde ‘agenda’ hieronder).

De route is nu alsvolgt

NB: tijden zijn indicatief!

TijdBezoeklocatie
18.00Gieselgeer
18.25Harendermolen (Hoge Herenweg)
18.55Zonneweide Glimmen (Zuidlaarderweg)
19.25Hoek bij Duinweg en Kampsteeg
20:05Onner Es (bedoeld wordt Zuidveld, Koelenbergsteeg)
20.20Felland (via Noordlandsdrift richting dr Ebelsweg)
20.40De Vork
21.00Afsluiting

In de mail over het bezoek van de wethouder staat welleswaar ‘de wethouder spreekt met maximaal vier personen’, maar dat onverlet dat iedereen mag komen. Ook op andere locatie zijn alle omwonenden opgeroepen aanwezig is zijn.

KOMT ALLEN !!!!

maar blijf op 1,5 meter afstand van elkaar.


Onderwerp: fietsen door de wethouder in het kader van het concept-Beleidskader Zonneparken (meefietsen helaas niet mogelijk, dit laten de coronamaatregelen niet toe)

Beste organisaties,

Volgende week bezoekt wethouder Philip Broeksma een aantal locaties vanuit het concept-Beleidskader Zonneparken. Hiervoor hebben we vele uitnodigingen ontvangen. Hiervan zijn twee routes gemaakt. De wethouder gaat, samen met de programmamanager energie, een landschapsarchitect en beleidsadviseur fietsen langs diverse locaties.

Op woensdagavond 9 juni (in plaats van vrijdag 4 juni aanstaande) doet hij dat in de gemeente Haren, Glimmen en op donderdag 10 juni bezoekt de wethouder de omgeving Gamerwolde, Ten Boer, Ten Post en Thesinge. Tijdens de beide fietstochten bezoekt hij diverse locaties om ter plekke, samen met inwoners en organisaties die de locaties hebben aangedragen, van gedachten te wisselen. Met de mensen die een locatie hadden aangemeld, is contact opgenomen.

Meefietsen niet mogelijk
We hadden gehoopt dat de coronamaatregelen inmiddels weer ruimte zouden geven om mensen ook mee te laten fietsen met de wethouder. Daarom hadden we ook aangekondigd dat u kon meefietsen. Helaas laten de coronamaatregelen dit nog niet toe. We moeten de groep beperkt houden tot vier mensen. Na afloop van de fietstocht wordt een verslag gemaakt, dit verslag zal met u worden gedeeld.

Hartelijke groet,

Gemeente Groningen


Fietsen met de wethouder op 4 juni

Laatste nieuws over geplande fietstocht met de wethouder op 4 juni

Vorige week is hier een brief van de gemeente op onze website geplaatst. Daarin roept de gemeente belangstellenden op om mee te doen met een fietstocht langs de locaties die voor zonneparken zijn aangewezen. Deze brief is in zijn geheel geplaatst om alle Onnenaren te informeren.

De vraag is echter: wat wil de gemeente hiermee en wat willen de inwoners van Onnen? We zouden ons massaal kunnen aanmelden, maar wat doet de gemeente vervolgens met onze input?  Het is zeer de vraag of we hier iets mee opschieten.

Verwarrend is bovendien dat er allerlei zaken door elkaar heen lopen: mensen die bij de inloopsessie zijn geweest hebben deze uitnodiging niet gehad. Ook mensen die een persoonlijke brief aan de wethouder hebben gestuurd hebben geen antwoord gehad én hebben ook deze uitnodiging voor 4 juni niet gehad.  Het lijkt erop dat de gemeente bewust verwarring zaait.

Daarom is door de zeven bewonersgroeperingen (rond alle zoeklocaties) en de stichting landelijk gebied samen een brief gestuurd waarin we wijzen op alle onduidelijkheden en tegenstrijdigheden:

  1. Tot welke aanpassingen hebben de inspraak- en inloopsessies geleid?
  1. Is de kaart met groene vlekken nog van kracht, want in een gesprek met de Stichting Landelijk Gebied Haren is gezegd dat de kaart niet terugkeert in het beleidskader. Wat dan wel is onduidelijk.
  1. Vreemd dat de bewonersgroeperingen die om een locatiebezoek vroegen, geen persoonlijk bericht hebben gekregen en zich nu op nieuw moeten aanmelden voor deze fietstocht.
  1. De vraag “heeft u een idee waar wellicht wél een zonnepark zou kunnen?” is niet te rijmen met de methode voor het opstellen van de kaart: daarbij zijn alle terreinen waar geen zonneparken kunnen komen rood gekleurd, wat overbleef werden zoeklocaties die groen zijn gekleurd. Kan wat nu rood is, dus alsnog groen worden?
  1. Een dagdeel voor bezoek aan 8 locaties is te krap. Er is nog geen tijdschema dus bewoners weten niet waar en wanneer ze kunnen aansluiten bij de bezoeken aan de locaties.

Zodra we weten wat de bedoeling is van de fietstocht en er een tijdschema is, zullen we u op deze plaats nader informeren.


Ter aanvulling: Het bestuur van Dorpsbelangen Onnen zou ook graag weten wie zich opgegeven voor het meefietsen heeft (of dit nog gaat doen), teneinde de krachten te bundelen. Meldt u dit ook even aan dorpsbelangen@onnen.nu.


Tijdens inloop sessies in het kader van het concept beleidskader zonneparken werd de wethouder meermaals uitgenodigd om op locatie te komen kijken. De wethouder neemt deze uitnodiging graag aan. Daarom worden twee locatiebezoeken per fiets georganiseerd. Tijdens deze bezoeken kunnen geïnteresseerden of genodigden zich aansluiten bij deze fietstocht, uiteraard de corona maatregelen in acht nemend. De locatiebezoeken staan gepland op:

  • Vrijdagochtend 4 juni in de omgeving Haren en Glimmen
  • Donderdag 10 juni in de omgeving Ten Boer, Ten Post en Thesinge

Welke locaties moet hij dan zien?

Vindt u het belangrijk om de wethouder een plek te laten zien, en uit te leggen waarom u vindt dat daar zeker niet een zonnepark toegestaan moet worden?

Of heeft u een idee waar wellicht wél een zonnepark zou kunnen? Heeft u plannen om een zonnepark te realiseren en wilt u deze plek laten zien? Of heeft u al een kleinschalig zonnepark gerealiseerd die als goed voorbeeld zou kunnen dienen? Meld deze locaties aub bij ons. 

Doet u mee? 

Wilt u bij het aanmelden van een locatie aangeven welke maatregelen of aandachtspunten nodig zijn bij een gepland zonnepark? Of heeft u andere suggesties die de wethouder niet mag missen voor het concept beleidskader?

Laat het ons weten. Stuur ons dan voor woensdag 26 mei op zon@groningen.nl

Uiterlijk 31 mei wordt de definitieve route bekend gesteld.

Save the date

Wilt u geen specifieke locatie aanmelden, maar wel meefietsen? 

Zet dan alvast de datum in uw agenda. Volgende week ontvangt u een mail met aanmeldlink.

Hartelijke groet,

Gemeente Groningen

Een gedachte over “Fietsen door de wethouder (9 juni !) in het kader van het concept-Beleidskader Zonneparken

  1. PS. Dit is geen oproep van Dorpsbelangen Onnen zelf, het is een letterlijke weergave van de brief van de gemeente die Dorpsbelangen Onnen heeft ontvangen. Met het plaatsen van deze brief willen we alleen alle Onnenaren informeren over het plan van de wethouder om in Onnen te komen kijken.

Reacties zijn gesloten.