Duurzaam Haren

Energie-initiatief Zonnedak Kluswijs Haren gaat van start

 • Investeren in zonnepanelen op andermans dak (voor meer info zie de website:  http://duurzaamharen.nl/).
 • De coöperatie Duurzaam Haren gaat van start met zijn eerste concrete project: de plaatsing van 380 zonnepanelen op het dak van Kluswijs Haren: ons eerste zonnedak.
  De investering in de panelen bedraagt € 102.600,-. De coöperatie kan € 50.000,- lenen bij het Revolverend Fonds van de provincie Groningen. De rest wordt verkregen door inleg door deelnemers: de leden van de coöperatie.
 • Hoe werkt het?
 • U kunt in dit project deelnemen in het kader van de zogenaamde postcoderoosregeling. Deze regeling is in het leven geroepen om mensen die wel willen investeren in duurzame energie, maar geen geschikt dak of andere ruimte hebben, mee te laten doen in een project op een ander adres. Dit gebeurt door certificaten te kopen in een project. Eén certificaat kost in dit project € 140,- en geeft u recht op korting van € 0,1265 per kWh op uw elektriciteitsrekening. De korting per certificaat in kWh komt overeen met de productie van één zonnepaneel van ongeveer 245 kWh/jaar. Dat levert u een bruto korting per jaar op van uw elektriciteitsrekening van € 30,00.
 • Postcoderoosregeling
 • Om deel te nemen moet u lid worden van de coöperatie Duurzaam Haren. Deelname aan het project kost € 50,- plus de aanschafkosten van de certificaten. Eén certificaat kost, zoals gezegd, eenmalig € 140,- plus jaarlijks een bijdrage voor rente en aflossing van de lening van € 11,00. Daarmee krijgt u een netto korting van € 19,00 per jaar. Als u 10 certificaten koopt verdient u de aankoop van uw certificaat in ongeveer 8 jaren terug (zie ook tabel). De looptijd van de kortingsregeling is 15 jaren, dus uw jaarlijkse voordeel blijft € 19,- per certificaat. Na die 15 jaren is de regeling afgelopen, maar zijn de zonnepanelen nog wel productief en levert het project nog steeds geld op tegen de dan geldende marktprijs voor stroom. Deze opbrengsten zijn voor de coöperatie waar u lid en eigenaar van bent.
 • Kengetallen
 • Voor uw deelname is het nodig dat u binnen de postcoderoos woont. Dit is het gebied van de postcode van het adres van het project plus de aangrenzende postcodes.
 • U bent uiteraard vrij om te bepalen hoeveel certificaten u koopt, maar wij adviseren u om als maximum onder uw huidig verbruik te blijven, bijvoorbeeld op 80%. Als u dan op uw elektriciteitsverbruik bespaart is uw deelname niet groter dan uw verbruik.
 • Er is overigens een maximum waarvoor de kortingsregelregeling geldt, namelijk 10.000 kWh.

Duurzaam Haren  is een zelfstandige Harense coöperatie die ernaar streeft om Haren -en daarmee ook Onnen- energie neutraal en CO2 arm te maken door te investeren in duurzame energie en groene projecten.  De winst komt ten goede aan de leden en wordt zo veel mogelijk opnieuw geïnvesteerd in lokale duurzame of maatschappelijk betrokken initiatieven (voor meer info zie de website:  http://duurzaamharen.nl/).