Duurzaam Haren

Onderstaand bericht is afkomstig van de mailing van Coöperatie Duurzame Regio Haren u.a.E  info@duurzaamharen.nl waarvoor u zich ook kunt aanmelden.

In dit bericht is nieuws over het voornemen om zonnepanelen te plaatsen op de Manege in Onnen.

Duurzaam Haren is de lokale coöperatie voor duurzaamheid van en voor inwoners en bedrijven in de regio van Haren, Glimmen, Noordlaren en Onnen. Samen met onze leden maken we Haren duurzamer. Dit doen we door ontmoeting, inspiratie, het uitvoeren van duurzame projecten en de ambitie tot het leveren van groene energie uit de regio van Haren.

Nieuws van de projecten Zonnige start
Het voorjaar is zonnig gestart en dat merken we bij de onze projecten: de zonnepanelen zoemen; de (eetbare) planten en bloemen komen weer tevoorschijn en de bomen botten uit. De recente geopolitiek heeft eens te meer benadrukt dat het belangrijk is om met duurzame projecten bezig te zijn. Wij proberen dat zo te doen dat we de bewoners zo veel mogelijk betrekken. We houden u graag op de hoogte van de lopende projecten en bovendien kunnen we ook een nieuw project in Onnen melden!   Polycultuur zonnepark de Mikkelhorst   Medio 2021 is dit zonnepark gestart met 4.380 panelen op een stuk grond naast zorgboerderij Mikkelhorst waar geen reguliere landbouw of veeteelt mogelijk was.     De grond bleek nog drassiger te zijn dan we tevoren al vreesden. In januari zijn aan de voorzijde van het park diverse struiken aangeplant met inheemse soorten zoals meidoorn, vuilboom, sleedoorn en zwarte vlier. De struiken zullen over een paar jaar het zicht vanaf het wandelpad op de panelen een beetje kunnen afschermen. Tussen de panelen is een strook met proefplanten aangeplant met kruisbes, zwarte bes, veenbes en bosbes. Dit om een jaar aan te zien en te bekijken welke soorten het hier goed doen. Het ‘groenplan’ wordt zo nodig daarna aangepast aan de natte situatie.

Op 12 mei willen we dit groenplan graag delen met de omwonenden in een informatiebijeenkomst van 19 tot 20 uur. Belangstellenden en de buurt worden hiervoor uitgenodigd.   Zonneweide Glimmen   Dit project is in 2020 gestart met 4.800 panelen op een stuk grond naast de spoorbaan in Glimmen, tegenover de Kastanjehoeve. De energie-opbrengst gaat goed en er gaat een werkgroep aan de slag om een voorstel te maken hoe de CO2-compensatie van de bouw van de zonneweide vorm gegeven kan worden. Denk bijvoorbeeld aan subsidie aan leden die een groen dak realiseren of olivijn willen toepassen op hun erf of tuin. Of aan een opstartbedrag voor het ‘zon op daken-project in Onnen’. Zo versterkt het ene project het andere.  

Nieuw: Zonnedak Onnen    
Het eerste dak van dit nieuwe project is bekend: het betreft de Dorpsweg 5 in Onnen. Dit dak bevat asbest dat moet worden verwijderd. Op het nieuwe dak zullen 260 zonnepanelen komen. De dakvalidatie is uitgevoerd door Ecoop. Duurzaam Haren werkt samen met Ecoop om dit project op te starten: organisatie oprichting, leveranciers-selectie, energie-aansluiting, communicatie en werving van deelnemers, financiering en verzekering.    

Zelfoogstuin en Voedselbos Glimmen   Er is een nieuwe tuinder op de zelfoogsttuin gekomen. Tegenvaller was de stormschade in een kas op de Biotoop.   Het Voedselbos Glimmen heeft burgemeester Schuiling op bezoek gehad. Hij vond het een mooi project en heeft beloofd dat er regulier overleg met de gemeente komt; het Voedselbos krijgt de status van experimenteerproject in het kader van de Omgevingswet. Het modulaire gebouw van het educatiecentrum vordert gestaag. Het groen schiet uit de grond, dus dat belooft een gezonde oogst te gaan worden. De open dag (24 juni), rondleidingen en cursussen kunnen gelukkig dit jaar weer door gaan, dus bekijkt u de mogelijkheden op de website www.voedselbosglimmen.nl en meldt u aan voor een activiteit.       Wederverkoper Energie van Ons
Duurzaam Haren is wederverkoper geworden van Energie vanOns. Door over te stappen naar Energie van Ons. Door over te stappen steunt u Duurzaam Haren. Het wordt snel geregeld. Gewoon doen! Direct aanmelden
  Locatie voor 3de elektrische deelauto
Er zijn twee elektrische deelauto’s actief in Haren. De bezetting is goed en we zoeken nu een goede locatie in Oosterhaar voor de derde deelauto. Bij voorkeur bij iemand op de oprit zodat er wat toezicht is en er vanuit het huis opgeladen kan worden.

Lees meer       Aankomende activiteiten   12 MEI
Informatiebijeenkomst Groenplan Polycultuur Zonnepark De Mikkelhorst
19:00 uur, Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren

12 MEI
Algemene Ledenvergadering Duurzaam Haren
20:00 uur, Ecologische Zorgboerderij De Mikkelhorst, Klaverlaan 37, Haren