“De week van het afval”

De gemeente Groningen organiseert “De week van het afval”.

De vraag aan de bewonersorganisaties is mee te denken over het afvalbeleid in de gemeente.

Bewoners worden gevraagd om mee te denken over het afvalbeleid.

Tijdens Let’s Gro in het Forum vindt er op 6 november een congres plaats over de wijkvernieuwing. Er wordt dan samen met wijkbewoners, ondernemers, woningcorporaties, WIJ-teams, scholen, politie, de gemeente en andere partijen en belangstellenden gekeken maar de resultaten tot nu toe. Wellicht hebben jullie er al over gehoord. Alle inwoners uit de wijkvernieuwingswijken en de rest van de gemeente zijn van harte uitgenodigd om te komen. 

Voorafgaand vindt er op 5 november een tour plaats langs verschillende vernieuwingsprojecten in de Selwerd, De Wijert, Beijum, de Korrewegwijk en De Hoogte. Aan het definitieve programma wordt nog hard gewerkt en wordt z.s.m. gecommuniceerd.

Het programma

Het programma van het congres is binnenkort te zien op https://forum.nl/nl/letsgro.

Communicatie: Save the Date

Ik wil je graag vragen om via jullie kanalen bewoners uit te nodigen voor zowel 5 als 6 november. We hebben daarvoor een aankondiging (Save the date) gemaakt. De daadwerkelijke uitnodiging volgt later. Save the date is hieronder meegestuurd. 

In de bijlage vind je een aantal voorstellen voor teksten om te gebruiken op websites, in nieuwsbrieven en op de socials. Let wel. Het zijn voorstellen, pas ze vooral aan aan jullie eigen situatie.

Dank alvast! Mocht het vragen oproepen, neem dan gerust contact met mij op.  

Met vriendelijke groet,

Marieke Hollemans
Communicatieadviseur