Contributie inning 2021

De inning van de jaarlijkse contributie (c.q. donatie/bijdrage) voor Dorpsbelangen Onnen verliep vorig jaar grotendeels digitaal en dat maakte de inning een stuk eenvoudiger.

Mede gezien de huidige beperkingen willen we hier mee doorgaan.

Voor 2021 blijft het bedrag ongewijzigd: € 7,50 (Iets extra mag ook).

Wij verzoeken u het bedrag per omgaande op één van de volgende manieren te willen voldoen:

(N.B. : s.v.p. mèt de vermelding van uw naam en woonadres)

  1. Door overschrijving naar:  NL08 RABO 0325 1716 53 t.n.v. Dorpsbelangen Onnen
  2. Of door het bedrag contant in een gesloten enveloppe, voorzien van uw naam en adres, in de brievenbus bij de penningmeester, (Kleine Kamp 2) te deponeren.

N.B. Deze bijdrage is NIET voor de OnnerOns; zie daarvoor het januari nummer.

.

Dorpsbelangen Onnen is verantwoordelijk voor het financiële beheer van:

  1. Onnen Hart Veilig (OHV). U kunt hiervoor een donatie storten onder vermelding van:   OHV.
  2. De Oranjevereniging. Helaas zijn hun plannen–in het kader van Koningsdag en 75 jaar Bevrijding- naar een later tijdstip verschoven. Maar wilt u een bijdrage storten, prima, dat kan o.v.v.:   Oranje.

Een gezamenlijke donatie voor Dorpsbelangen + Oranje + OHV kan zowel apart als in één keer. Vermeld dan op de overschrijving:  DB € ..; OHV € ..; Oranje € ..; + Straat en huis nr. …

.

Uw overschrijving zien we binnenkort gaarne tegemoet,

Namens het bestuur Dorpsbelangen Onnen,

Henk Wolters (Penningmeester)

Kleine Kamp 2

9755 PZ  ONNEN

( 050 5347085)