Contributie Dorpsbelangen 2022

De inning van de jaarlijkse contributie (c.q. donatie/bijdrage) voor Dorpsbelangen Onnen verliep vorig jaar vrijwel geheel digitaal en dat maakte de administratie een stuk eenvoudiger en veiliger.

Voor 2022 blijft het bedrag ongewijzigd: € 7,50. (Iets extra mag altijd).

Verder is Dorpsbelangen Onnen verantwoordelijk voor het financiële beheer van:

  • Onnen Hart Veilig (OHV); U kunt hiervoor een bijdrage storten onder vermelding van:    OHV.
  • De Oranjevereniging U kunt hiervoor een bijdrage storten onder vermelding van:            Oranje.

Een gezamenlijke donatie voor Dorpsbelangen + Oranje + OHV kan zowel apart als in één keer.

Vermeld dan op de overschrijving: DB € ..; OHV € ..; Oranje € ..; + Straat en huis nr. …

(N.B.: Graag altijd uw naam en woonadres vermelden.
Wij verzoeken u het bedrag op één van de volgende manieren te willen voldoen:

 . Bij voorkeur door overschrijving naar:
NL08 RABO 0325 1716 53 t.n.v. Dorpsbelangen Onnen. (kan ook via de QR code).
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-3.png
Óf door het bedrag contant in een gesloten enveloppe, voorzien van uw naam en adres, in de brievenbus van de penningmeester, (Kleine Kamp 2) te deponeren.

Uw overschrijving zien we binnenkort gaarne tegemoet.

  • N.B. Deze bijdrage is NIET bestemd voor de dorpskrant ‘OnnerOns’; zie daarvoor het de achterpagina van de OnnerOns

Namens het bestuur Dorpsbelangen Onnen,

Henk Wolters

Penningmeester