Contributie 2020

De 2e oproep voor de contributie betaling 2020 heeft maar enig respons gehad, zo’n 45% heeft inmiddels de contributie betaald, maar dus 55% nog NIET.

N.B. Verwissel s.v.p. niet Dorpsbelangen met OnnerOns. Voor het gedrukte maandblad OnnerOns is er een ander bankrekeningnummer.

Als u uw overschrijving voor 2020 reeds heeft voldaan, dan kunt u deze mededeling overslaan. In de boekhouding wordt alles netjes en tijdig verwerkt, zodat er altijd inzage in de actuele stand van betaling is.

De contributie voor 2020 is door de Algemene Ledenvergadering in 2019 vastgesteld op € 7,50.

Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag op één van de volgende manieren te willen voldoen:

(SVP: met vermelding van uw woonadres):

  1. Door overschrijving van het bedrag (contributie met eventueel een vrijwillige bijdrage [zie onder] naar:  NL08 RABO 0325 1716 53 t.n.v. Dorpsbelangen Onnen
  1. Door het bedrag contant in een gesloten enveloppe, voorzien van naam en adres, bij mij, de penningmeester, in de brievenbus deponeren (Kleine Kamp 2).

N.B. Vanaf medio eind maart zal zo nodig door dorpsbelangen@onnen.nu een e-mail worden gestuurd met een betaalverzoek van de RABObank.

  • Omdat wij ons als Dorpsbelangen Onnen mede verantwoordelijk voelen voor het in stand houden van de zeer belangrijke voorziening van Onnen Hart Veilig (OHV) en als u OHV ook een warm hart toedraagt, kunt u hiervoor een extra donatie storten.
    • Vermeld dan op het betaalafschrift: OHV.
  • Daarnaast heeft Oranjevereniging Onnen het voornemen –in het kader van Koningsdag en 75 jaar Bevrijding- in mei een Dorpsfeest te organiseren; al in de OnnerOns aangekondigd en in het voorjaar hoort u meer hierover. Wilt u hiervoor een extra bijdrage storten, prima, dat kan.  Graag zelfs.
    • Vermeld dan (ook) op het betaalafschrift: Oranje

Samen met de contributie kunt bovenop de 7.50 een donatie doen voor Oranje + OHV.

Ter voorbeeld een bedrag van € 17,50; (N.B. Het bedrag en de verdeling is uw eigen keuze! U moet niet, maar mag).

Vermeld dan als mededeling bv.: OHV € 5; Oranje € 5; …straat no. …

Uw overschrijving zien we -voor zover nog niet gedaan- gaarne per omgaande tegemoet,

Namens het bestuur Dorpsbelangen Onnen,

Henk Wolters

Penningmeester