Contributie 2019

De inning van de contributie over 2019 voor Dorpsbelangen Onnen verloopt tot nu toe nog een beetje moeizaam.

De digitale inningswijze vergt natuurlijk even gewenning, maar is uiteindelijk wel simpeler en brengt minder kosten en inspanning met zich mee om het te realiseren.

Globaal is er nu door zo’n 25% van de bewoners de bijdrage voor 2019 voldaan; dus zo’n 75 % nog NIET.

Ziet u kans om deze week alsnog uw overschrijving te doen? U maakt het ons veel gemakkelijker. En vergeet u niet om ook expliciet uw woonadres te vermelden? In Onnen wonen meerdere mensen met dezelfde achternaam.

Het banknummer is: NL08 RABO 0325 1716 53 t.n.v. Dorpsbelangen

Na deze week zal getracht worden de nog openstaande bijdrage contant bij u aan de deur te innen.

De bijdrage is € 6,= voor de contributie van Dorpsbelangen Onnen en voor het instandhouden van OnnenHartVeilig kunt u een extra vrijwillige bijdrage storten. Zie ook de aparte pagina over contributie op deze website.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Geef een reactie