Bomenkap tussen Onnen en Noordlaren

Naar aanleiding van het bericht over de voorgenomen bomenkap is er bij veel dorpsgenoten onrust en bezorgdheid ontstaan. Wij kregen via de e-mail en telefoon vele kritische en bezorgde vragen.

Het bestuur van Dorpsbelangen werd eind januari samen met Dorpsbelangen Noordlaren uitgebreid geïnformeerd over het expertiserapport en de voorgenomen bomenkap en nieuwe aanplant (zie onder voor het oorspronkelijk bericht).

Het belangrijkste argument dat uit het rapport naar voren kwam, was de veiligheid en, in verband daarmee, eventuele aansprakelijkheidskwesties.

Na veel kritische vragen van Dorpsbelangen Onnen en Noordlaren legden wij ons bij gebrek aan expertise uiteindelijk neer bij de voorgenomen bomenkap. Wij plaatsten het bericht van de gemeente op de website en in de OnnerOns. Tegelijkertijd verscheen hetzelfde bericht in de elektronische nieuwsbrief Haren van de gemeente Groningen en werden de direct omwonenden door middel van een brief geïnformeerd.

Inmiddels is er, mede dankzij de korte, open en eerlijke lijnen die het bestuur DB in het afgelopen jaar met het gebiedsteam van de gemeente heeft opgebouwd, opnieuw overleg geweest tussen enkele afgevaardigden van gemeente en bewoners.

Afgesproken werd dat de komende twee weken een bureau nog een keer kijkt naar de 12 bomen die nu op de nominatie staan voor kap. Dit bureau zal nu een contra-expertise gaan doen. Op basis van de uitkomsten wordt bepaald wat er definitief gaat gebeuren. Het mag duidelijk zijn dat er veel betrokkenheid is vanuit de Dorpsbelangen Onnen en Noordlaren en vanuit de direct omwonenden. De gemeente en de betrokken bewoners spraken af dat zij zich zullen conformeren aan de uitkomst van de contra -expertise.

En…. zoals u heeft kunnen constateren, hebben de bomen de hevige storm van afgelopen weekend nog goed doorstaan.

Oorspronkelijk bericht:

Kap en herplant bomen langs het fietspad tussen Noordlaren en Onnen

“Uit een onderzoek van boomverzorgingsbedrijf Arbor Noord Nederland BV  in opdracht van de gemeente, komt naar voren dat 12 bomen tijdens werkzaamheden aan het fietspad langs de doorgaande weg tussen Onnen en Noordlaren zijn beschadigd. De zogenaamde steunwortels zijn beschadigd. Deze wortels zijn essentieel voor de bomen. Door de beschadiging is er sprake van instabiliteit.

12 bomen moeten helaas worden gekapt. De gemeente heeft een plan gemaakt voor de kap, maar vooral ook voor de herplant van nieuwe bomen. In overleg met Dorpsbelangen Noordlaren én Dorpsbelangen Onnen gaat de gemeente de komende periode de werkzaamheden uitvoeren.