Betonblokken wandeling

Beste dorpsgenoten, na een aantal gesprekken met de gemeente hebben we een tweetal zaken voor elkaar gekregen:

  1. Er komt een projectgroep bestaande uit mensen van de gemeente en mensen uit Onnen om na te denken over een structurele oplossing voor het te hard rijden in het dorp. Dit moet uitmonden in een integraal plan.
  2. Omdat dit enige tijd in beslag zal nemen, is de gemeente akkoord gegaan als we op korte termijn en voor de komende periode als dorp met een voorstel te komen over de locatie van de blokken binnen het dorp en manieren om deze te verfraaien.

Wat de verfraaiing betreft, er is al een clubje actievelingen bezig. In het weekend van 28 september zal er t.g.v. Burendag een klusactiviteit voor het dorp worden georganiseerd waarbij de huidige blokken ‘gepimpt’ zullen worden. Houdt deze dag vrij, zodat we samen aan de slag kunnen!

Dit bericht gaat over de beste LOCATIE voor de blokken en zwart/witte paaltjes en evt. andere zaken die we voor de komende periode gaan gebruiken op de Dorpsweg en de Mottenbrink.

Op maandag 19 augustus zal er om 20.00 uur o.l.v. Dorpsbelangen een wandeling gemaakt worden die start op de Dorpsweg bij Bartelds Hoveniers.

We zullen blok voor blok langs gaan en kijken of de plek goed is, het blok goed gepositioneerd is etc.

Dorpsentree vanuit Haren

Deze wandeling is open voor iedereen en deze uitnodiging komt ook op de website Onnen.nu. U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen en mee te denken. U kunt gerust andere geïnteresseerden stimuleren om mee te doen.

Dorpsentree vanuit Noordlaren

Vragen die we gaan beantwoorden:

  • Welke van de huidige blokken staan er goed?
  • Staan de blokken voldoende ver de weg op, m.a.w. versmalt het de weg voldoende? Moeten we ze draaien, schuiner zetten?
  • Welke blokken moeten er verplaatst?
  • Op welke nieuwe plekken moeten er nog blokken bijkomen of verwijderd worden?
  • Kunnen we iets met zwerfkeien als snelheidsafremmers, of als markeerders voor waar het voetpad loopt en waar de weg? 
  • Wat vinden we van de zwart/witte paaltjes zoals op de hoek Mottenbrink/Dorpsweg? Staat dat daar goed?
  • De ingang van het dorp vanaf de Harense kant remt de snelheid minder af dan de ingang vanaf de Noordlarense kant. Hoe komt dat? Wat kunnen we doen om de Harense ingang te verbeteren?

Deze vragen kan je alvast de komende tijd in je hoofd laten rondgaan zodat je een passende oplossing kunt aandragen!

Geniet eerst van een fijne vakantie!