Beleidskaders Zonneparken en Zon

Onderwerp: De beleidskaders Zonneparken en Zon op daken zijn zojuist gepubliceerd

Goedendag,

Twee weken geleden bent u uitgenodigd voor de bijeenkomst op 11 oktober en hebben we aangegeven u te informeren zodra de beleidskaders Zonneparken en Zon op Dak zijn gepubliceerd. Nu het college van B&W de beide voorstellen naar de Raad heeft gestuurd staan ze op  https://gemeente.groningen.nl/zonne-energie.

Voor deze website kunt deze link gebruiken: Zonne-energie | Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft afgelopen maanden gewerkt aan nieuw beleid op het gebied van zonne-energie. Uit de gesprekken die we hierover hebben gevoerd bleek dat veel inwoners en enkele organisaties zorg hebben over een mogelijke wildgroei aan zonneparken, aantasting van het landschap, en commerciële partijen die geen lokale binding hebben. Deze zaken vindt de gemeente Groningen eveneens belangrijk, en met dit beleidskader geven we een antwoord op deze zorgen en vragen.

De uitkomst is een verduidelijking van het beleid en een aanscherping van de landschappelijke eisen. Dit resulteert onder meer in een ruimer gebied waar we zonneparken ongewenst vinden. Dit geldt onder meer voor delen van de voormalige gemeente Ten Boer rond de wierden, en grotendeels de voormalige gemeente Haren, inclusief De Vork. Daarnaast is duidelijker beschreven wat ‘lokaal eigendom’ betekent.

Wilt u meer weten over de (totstandkoming) van de beleidskaders? Kom dan op 11 oktober naar de bijeenkomst in de Energy Barn. Wethouder Philip Broeksma nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. U kunt tussen 17.00 – 20.00 uur op ieder moment binnen lopen. We gaan in op de vragen en zorgen en laten zien hoe deze in het beleidskader verwerkt zijn. 

Praktische informatie inloopbijeenkomst
Datum: maandag 11 oktober tussen 17.00-20.00 uur. 
Locatie: Energy Barn: Zernikelaan 17, 9747 AJ Groningen
Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Groningen

Hotze Hofstra