Belang biodiversiteit in strijd tegen eikenprocessierups

Er is steeds meer aandacht voor biodiversiteit. Waarom dat belangrijk is kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld over de eikenprocessierups. 

.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups komt ook in Groningen al op verschillende plaatsen in meer of mindere mate voor. In Westerveld heeft men onderzoek heeft gedaan naar natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups. Hier is vier jaar geleden een proeflocatie met 64 eikenbomen opgezet. Daarbij zijn vogelnest- en vleermuiskasten geplaatst en insectenkasten met geparasiteerde nesten. In de berm en een strook van het weiland zijn bloemen ingezaaid (zie foto hieronder). Ook zijn gaasvlieglarven uitgezet, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups.

Proeflokatie bestrijding eikenprocessierups, Foto van Silvia Hellingman

Door deze maatregelen waren er driekwart minder nesten van eikenprocessierups en werd overlast voorkomen. Van de aangetroffen nesten bleek bovendien 80 procent volledig leeg gevreten door vogels of volledig geparasiteerd te zijn. Voor het eerst is de activiteit van sluipvliegen merkbaar geweest. Zo kan de inzet natuurlijke vijanden helpen om de eikenprocessierups terug te dringen. Meer informatie is te vinden op Naturetoday.

Fonds voor biodiversiteitsherstel

Dit is maar een van de voorbeelden waarom een biodivers landschap belangrijk is, niet alleen in natuurgebieden, maar ook in de bermen langs de weg. Zeker als er eiken staan. Herstel van biodiversiteit heeft ook landelijk de aandacht, vorig jaar is een Innovatiefonds Biodiversiteitsherstel opgericht. Een van de ingediende en geselecteerde plannen was  “Groene verbindingen Hondsrug Haren”.

Groene verbindingen Hondsrug Haren

Dit plan is ingediend door de Stichting Landelijk Gebied Haren. Het plan richt zich op herstel van biodiversiteit op verschillende locaties in Onnen, Glimmen en Noordlaren, door aanleg van akkerranden, bijenidylles en door ecologisch beheer van bermen en hooilanden.

In de laatste Onnerons werd al aangekondigd dat er in oktober wordt gestart met de aanleg van de akkerrand op het perceel van Berend Steenbergen op de Onneres  Dit is feitelijk het startschot, al wordt het zaadmengsel gefinancierd uit een ander budget (Heel Groningen Zoemt). Over andere locaties die meedoen zal in de loop der tijd meer over worden verteld als duidelijk is wat er zal gebeuren en wanneer.

Samenwerking Onnen, Glimmen, Noordlaren

Ook in Glimmen en Noordlaren zijn locaties waar acties komen die bijdragen aan meer biodiversiteit. Het plan is dat er in elk dorp een informatieavond komt over hoe je zelf bij kan dragen aan meer biodiversiteit. Landschapsbeheer Groningen zal ook een aantal praktijkmiddagen organiseren over ecologisch beheer en het belang hiervan voor biodiversiteit.

Maai-me-nietjes’

Een van de acties binnen het project is meer aandacht vragen voor de bescherming van bijzondere ecologische  locaties. In sommige bermen staan planten die lokaal zeldzaam beginnen te worden en zullen verdwijnen als er niet meer aandacht voor is. Dat wil zeggen dat ze niet gemaaid moeten worden voordat ze zaad hebben gezet.

Zo is dit voorjaar een heel veld midden in Oosterhaar vol bloeiende kievietsbloemen vroegtijdig gemaaid (zie foto’s  hieronder, links). Er zijn gelukkig ook bermen waar particulieren zich inzetten voor ontwikkeling van een meer biodiverse vegetatie (foto midden) of voor de bescherming van een bestaande soort (foto rechts).

Bermen Lutsborgsweg en Vogelzangsteeg

Het ongewenst maaien van bijzondere locaties blijkt vaker voor te komen, alleen al deze zomer zag ik deze berichten hierover:

  • Natuurproject Amsterdams gekortwiekt (Amsterdam),
  • Vlindertuin met de grond gelijk gemaakt (Hoensbroek,),
  • Stadsnatuurreservaat weggemaaid (Rotterdam),
  • Berm Posterholt, leefgebied zeldzaam pimpernelblauwtje (Zuid Limburg.).

Samen met de Gemeente Groningen willen we onderzoeken hoe deze bescherming vorm kan krijgen.

Natuurmonumenten bedacht dit voorjaar een actie om de bermen te beschermen en heeft al een toolkit voor # ’maai-me-nietjes‘ (daar kom ik nu net achter). Misschien is dat de oplossing, misschien is er meer nodig.

Amanda le Grand

2 gedachten over “Belang biodiversiteit in strijd tegen eikenprocessierups

    1. Beste Jaap, bedoel je over biodiversiteit algemeen, over eikenprocessierupsbestrijding of de maai-me-nietjes?

Reacties zijn gesloten.