28 januari: Advies van het Toukomstpanel

Bekijk deze nieuwsbrief in de browser
Nieuwsbrief – januari
Het is zover, donderdagavond 28 januari overhandigen de leden van het Toukomstpanel hun advies over de besteding van de 100 miljoen euro van Toukomst. Van welke projecten vindt het panel dat zij het meest bijdragen aan de toekomst van Groningen? En hoe zijn de 20 Groningers tot hun advies gekomen? Tegelijk met het advies wordt ook het Toukomstbeeld gepresenteerd. Een schets in woord en beeld van het perspectief van Groningers voor hun provincie in 2040.28 januari vanaf 18.30 uur: Toukomst op RTV NoordIn een speciale Toukomstuitzending donderdagavond 28 januari om 18:30 uur op RTV Noord, kunnen we het allemaal volgen. De speciale uitzending is die avond vanaf 18.30 uur elk uur te zien. Het volledige advies van het Toukomstpanel, het Toukomstbeeld en een uitgebreid nieuwsbericht zijn na de uitzending te vinden op Toukomst.nl.Lees meerAdvies Toukomstpanel
Morgen 28 januari presenteert het Toukomstpanel haar advies over de inzet van 100 miljoen euro Toukomstgeld.
Het panel, dat bestaat uit 20 Groningers, heeft hieraan voorafgaand tientallen projecten en plannen beoordeeld. Het Toukomstbeeld – dat ook vanaf morgen openbaar is – is hierbij voor het panel een inspiratie en bevestiging geweest, waardoor het Toukomstadvies en het Toukomstbeeld naadloos op elkaar aansluiten. Samen vormen ze het eindproduct van het eerste jaar Toukomst, een echte mijlpaal voor Nationaal Programma Groningen.
Beoordeling
Aan de hand van de randvoorwaarden van Nationaal Programma Groningen, een drietal eigen aandachtspunten en de publieksbeoordelingen, heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld en geadviseerd welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen. Ook heeft het Toukomstpanel de 900 projectideeën bekeken. Het panel heeft zich steeds afgevraagd: draagt dit advies genoeg bij aan de doelen en ambities van Nationaal Programma Groningen, zoals omschreven in het programmakader?
De Toukomstprojecten waarvoor het panel adviseert een bijdrage te reserveren vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.Toukomstbeeld
Morgen, 28 januari, presenteren we het Toukomstbeeld: een schets in woord en beeld van het perspectief van de Groningers voor de provincie in 2040.
In gesprek met GroningenHet Toukomstbeeld laat zien wat het perspectief is van Groningers voor hun provincie in 2040. Om tot het Toukomstbeeld te komen zijn talloze gesprekken gevoerd met Groningers in de provincie: op straat, op markten, festivals, telefonisch en op scholen. De inwoners van de provincie hebben zelf ook oproepen gedaan, telefonische boodschappen achtergelaten en op andere manieren contact gelegd. Daarnaast hebben de 900 ideeën die voor Toukomst zijn ingezonden, de 59 projecten en de gesprekken tijdens de bundelbijeenkomsten een belangrijke bijdrage geleverd aan het Toukomstbeeld.
Het Toukomstpanel, met daarin de 20 gelote inwoners van de provincie Groningen, heeft ook input geleverd.PanoramaHet Toukomstbeeld is een getekend panorama en toont de zeven Groninger landschappen met visies en doelen voor Groningen in 2040. Onderaan geeft het Toukomstbeeld een agenda mee aan de politiek, overheden en organisaties in de provincie. Een agenda van de inwoners van Groningen.
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 en organisaties uit de provincie Groningen.
           Uitschrijven nieuwsbrief