Thema-avond: Onnen in de gemeente Groningen

Thema-avond: Onnen in de gemeente Groningen

Op woensdag 28 november 2018 organiseert Dorpsbelangen Onnen een thema-avond over ons dorp binnen de nieuwe gemeente Groningen. Wij nodigen alle dorpsgenoten bij deze van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen!

Zoals iedereen weet, valt Onnen vanaf 1 januari 2019 onder de gemeente Groningen. Eén van de veranderingen die er plaats zal vinden, is dat de gemeente Groningen werkt met het zogenaamde gebiedsgericht werken. Dit moet ervoor gaan zorgen dat lokale beslissingen niet in alle gevallen door het ambtelijk apparaat heen hoeven, maar dat de toekomstige gebiedsmanager zelf over beslissingsbevoegdheid en een budget beschikt om zaken geregeld te krijgen in het dorp.

Vooralsnog kiest de gemeente Groningen ervoor om de gebiedsgrenzen van de (dan) oude gemeente Haren aan te houden als gebied. Liesbeth van de Wetering, specialist gebiedsgericht werken van de gemeente Groningen, zal op deze avond meer vertellen over deze werkwijze en de consequenties voor de ‘Onnenaar’.

Maar dit is natuurlijk niet de enige verandering.
De nieuwe gemeente roept bij u ook ongetwijfeld andere vragen op.
De beoogd waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Groningen, Peter den Oudsten, zal ook aanwezig zijn op de thema-avond om u mee te nemen in de plannen van de nieuwe gemeente. Nadat u zijn visie en toelichting heeft beluisterd, is er voldoende ruimte om de vragen die u bezig houden te stellen.

Reden genoeg om op woensdag 28 november naar de Tiehof te komen.
Wij rekenen op een grote opkomst!

Voor wie:    Alle inwoners van Onnen
Wanneer:   Woensdag 28 november 2018, van 19:30 tot 21:00
Waar:          Dorpshuis de Tiehof, Bakkerweg 4, Onnen
Sprekers:   Beoogd waarnemend burgemeester Peter den Oudsten en Liesbeth van de Wetering

Namens Dorpsbelangen Onnen,

Jan Bunt
Voorzitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *