Stad en Ommeland start met jonge weidevogelbeschermers

Stad en Ommeland start met jonge weidevogelbeschermers

Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland begint dit jaar met een project om jongeren bij weidevogelbescherming te betrekken. Dit seizoen beginnen vier jongeren tussen de 12 en 18 jaar met het beschermen van weidevogels. Dit doen ze onder de hoede van ervaren beschermers. De jongeren leren de komende tijd alles over onder andere gedrag en herkenning van de vogels, hun plek in het landschap en hoe je beschermingsactiviteiten afstemt op de werkzaamheden van de boer.

 

 

Voorzitter Freek Nieuwenhuis van Stad en Ommeland vindt het belangrijk om jongeren bij weidevogelbescherming te betrekken. “Onze leden zijn samen met de vrijwillige beschermers heel actief met weidevogelbescherming. We vinden het belangrijk om de aanwezige kennis en het plezier van beschermen over te brengen op jongeren en ze er actief bij te betrekken. De komende tijd zullen ze veel leren over de weidevogels en het landschap, de activiteiten op het boerenbedrijf en niet onbelangrijk: veel buiten zijn!”. Vorig jaar werd al verkennend begonnen met 6 jongeren. Vier hiervan gaan dit jaar definitief aan de slag als weidevogelbeschermer. Het idee voor het jeugdproject is geïnspireerd op het project jeugdboswachters van Het Groninger Landschap, maar dan gericht op weidevogels.

 

Zaterdag 14 maart werd de start van de jonge weidevogelbeschermers gemarkeerd op het boerenbedrijf van de familie Steenbergen in Onnen. Gedeputeerde Henk Staghouwer reikte jassen en verrekijkers uit aan Renze Kuiper, Bas van der Kroft, Dennis de Vries en Margje Steenbergen. Daarna ging het gezelschap het veld in en kregen de aanwezigen een mini-cursus weidevogelherkenning en bescherming van de jonge beschermers.

 

Foto 1

 

 

 

 

Dennis de Vries, Margje Steenbergen, Renze Kuiper en Bas van der Kroft gaan dit seizoen aan de slag als weidevogelbeschermer.

Foto 2

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Henk Staghouwer reikte jassen, petten en verrekijkers uit aan de jonge weidevogelbeschermers.

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk.