Eindejaarsplantenjacht 2017

Eindejaarsplantenjacht 2017 in Onnen: 23 soorten in bloei

De laatste dagen van het oudejaar nodigden niet zo uit om een ommetje van een uur in het dorp te maken voor een zoektocht naar nog (steeds) bloeiende wilde planten of verwilderde tuinplanten. Maar voor 2 januari was ons eindelijk weer eens een zonnige dag beloofd en gelukkig bleek dat ook redelijk te kloppen. Terwijl op het pleintje voor De Tiehof de containers nog narookten van het nieuwjaarsvuur, vonden we hier Straatgras als eerste van de bloeiende plantjes. Dit eenjarige grasje stond in de voorgaande edities van de Eindejaarsplantenjacht landelijk steeds bovenaan de lijst van vaakst gevonden soorten. Dit keer moet het Madeliefje boven zich dulden dat we in het gazon voor de ingang van het jeugdhonk tegenkwamen. Zoals verwacht konden we in het haventje Witte dovenetel noteren en hier bloeiden ook een Paardenbloem en twee andere soorten (zie kaartje). 

Omdat in moestuintjes meestal ook wel een aantal nu nog bloeiende ‘onkruiden’ te vinden is, vervolgden we onze speurtocht in De Tijborg. Vlak na het hek ontdekten we tussen het gras de minuscule witte bloemen van Klein vogelpootje. Deze vlinderbloemige die je alleen op schrale plekken tegenkomt, hadden we tot nu toe niet bloeiend op de eindejaarstochten gevonden. Op weg naar de moestuintjes achter de tennisbaan kwamen we al Paarse dovenetel tegen, die ook in de doordrenkte perceeltjes volop aanwezig was. Hier konden we ook nog weer vijf andere bloeiende soorten aan onze lijst toevoegen, waaronder Tijmereprijs (zie kaartje).

  In de Tijborgsteeg troffen we tussen de klinkers bij een boerderij bloeiende Schijfkamille, die we vorig jaar op ons rondje niet zijn tegen gekomen (of hebben gemist).

Op de hoek met het Boerlandspad stond een pol Kropaar met een dikke bloeiaar te prijken en verderop schemerde een gele bloem van Schijnaardbei in de berm van de overvolle sloot. Deze oorspronkelijke tuinplant verwildert steeds meer.

De meeste katjes van de hazelaars langs de Veldmansteeg zijn nog lang niet aan bloeien toe. Maar aan de zuidkant van de singel hingen aan één struik toch al flink wat geelgroene ‘snotterbellen’ stuifmeel te verspreiden: dus mocht dit keer de hazelaar ook op ons lijstje.

 Bloeiende hazelaarkatjes aan de zonzijde van singel langs de Veldmansteeg, 2 januari 2018.

Het vervolg van onze wandeling langs de Dorpsweg via de Mottenbrink, Korte landweg en Hooiveldsteeg leverde nog maar één bloeiende soort op. Bijna weer bij De Tiehof en ook een uur verder konden we toch nog drie nieuwe bloeiers bijschrijven, die op de aarden wal langs de Koelandsdrift groeien. Daarvan is Hondspeterselie dat op Fluitenkruid lijkt, de meest opvallende.

Daarmee kwam onze eindscore op 23 soorten bloeiende planten, bijna twee keer zoveel als in 2016 (zie tabel). Ook de definitieve landelijke cijfers laten zien dat dit keer het aantal gevonden bloeiende soorten bijna 75 % hoger was dan vorig jaar (429 tegen 248). Dat is echter nog steeds minder dan twee derde van het aantal in 2015 toen maar liefst 735 soorten bloeiend zijn waargenomen. In Onnen telden we er toen 26, een paar meer dus dan dit jaar. Afgelopen najaar was aanmerkelijk zachter dan dat van 2016, maar lang geen verlengde nazomer als in 2015, waardoor veel meer soorten heel lang bleven doorgroeien en –bloeien.

De landelijke resultaten zijn voor iedereen te bekijken op www.floron.nl/plantenjacht. Daar vind je ook de resultaten van 2015 en 2014. In Onnen hebben we alle soorten uit de top 10 gevonden en 15 van de 25 vaakst gemelde planten (zie tabel: PlantenjachtOnnen2018).

Tenslotte wil ik Amanda, Anneke, Roos en Jan hartelijk bedanken voor hun hulp bij deze inventarisatie van bloeiende planten op deze geleidelijk weer vergrijzende wintermiddag.

Ben Hoentjen  benhoentjen@kpnmail.nl