Speciale koninginnedagen

Speciale koninginnedagen

donderdag 30 april 1987

Bij de oranjeboom zal ter gelegenheid van het feit dat HKH prinses Juliana en ZKH prins Bernhard 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden een kleine plechtigeheid worden verricht door kinderen en enige oudere dorpsbewoners. Wij zouden het zeer op prijs stellen indien u allen aanwezig bent!

07-01-1937   ~      07-01- 1987

Het bestuur

* zie 1987 50 jarig huwelijk Juliana en Bernhard

————————

1990

45 jarig bestaan oranjevereniging Onnen  / Bezoek van koningin Beatrix in Haren

De koningin komt slechts kort in de gemeente. Een bezoek aan andere dorpen dan Haren is derhalve uitgesloten. Om toch de gehele gemeente in beeld te brengen, stelt de burgemeester voor, dat de dorpen Onnen, Noordlaren en Glimmen zich presenteren op het MAVO schoolplein aan de Kerkstraat in Haren.

* Zie 1990 Bea in Haren en 45 jarig bestaan

————————

1995

50 jarig bestaan oranjevereniging Onnen.

1e 5 jaarlijks feest: praalwagens oude ambachten en gebouwen met gekostumeerd voetbal

* zie 1995 50 jarig bestaan programma

* zie 1996 besluit 5 jaarlijks feest

————————

2001

Koninginnedag is afgeslast i.v.m. MKZ[1] virus dat  nu ook Noord Nederland heeft bereikt. Dit uit solidariteit met de boeren in ons dorp.

 

[1] Mond-en-klauwzeer (MKZ) of tongblaar

Besmettelijke virusziekte bij evenhoevigen zoals rundvee en varkens, schapen, herten en geiten. De ziekte is voor dieren zeer besmettelijk, vergelijkbaar met griep bij mensen. MKZ is (in Nederland) een aangifteplichtige ziekte: een veehouder of dierenarts die deze ziekte vaststelt of vermoedt, is verplicht dit direct bij de overheid te melden.

 

2001 Verloving kroonprins Willem Alexander met Maxima

Huwelijk 02-02-2002

* zie 2002 het feest was geweldig