Geschiedenis Oranjevereniging

Geschiedenis Oranjevereniging

1945, notulen jaarverslag: “Na een vijftal jaren onder druk der Duitsche bezetting hebben meegemaakt, werden wij den 13 april 1945 door de Canadeezen bevrijd. Omstreeks 5 uur zagen wij de eerste tanks ons dorpje binnenrollen. Wat een vreugde, wat een uitkomst, Onnen bevrijd. De ene groet na de andere werden op de tanks geschreven, en zoo trokken ze verder naar Haren”.

Omdat de bestaande oud Christelijke Oranjevereniging Onnen (COV) geen bevrijdingsfeest zou geven, waren er 2 dames die dit gingen organiseren. De COV had al wel enige voorbereiding getroffen om de Bevrijdingsdag feestelijk te herdenken,  echter ze zijn niet zover gekomen. Op 28 mei 1945 werd tijdens een bijeenkomst besloten om met elkaar te gaan samenwerken en om één gezamenlijke Oranjevereniging op te richten.

Op 31 augustus 1945 is er een gezamenlijk feest georganiseerd, de nationale feestdag. Op 27 september 1945 is de samensmelting tot één Oranjevereniging definitief geworden; Oranjevereniging Onnen (OVO).  Landelijk werd tot en met 1948 Koninginnedag op 31 augustus gevierd (verjaardag Wilhelmina). Nadat koningin Juliana haar moeder Wilhelmina in 1948 was opgevolgd, werd vanaf 1949 Koninginnedag gevierd op haar verjaardag, 30 april. In Onnen werd in 1954 besloten Koninginnedag te vieren op 30 april.

* zie 1945 – uit de geschiedenis