Feest 2015 praalwagens

Feest 2015 praalwagens

Beste Dorpsgenoten,

koningsdag-2014-met-kroontje_design-723741012Dit jaar wordt het 5 jaarlijks feest van de Oranjevereniging gevierd. Dat betekent dat Onnen weer in wijken wordt verdeeld en dat er per wijk een wagen gebouwd wordt. Ook de jeugdvereniging doet mee. Gemakshalve worden zij ook als wijk genoemd. Er zijn in totaal 7 wijken. Per wijk zal een wijkhoofd aangesteld worden die als ‘coördinator’ zal fungeren. Binnenkort zal er een bijeenkomst met wijkhoofden plaatsvinden. Hierin zullen elkaars verwachtingen besproken worden etc. Verder zullen we ons de aankomende periode bezig houden met het treffen van de benodigde voorbereidingen, zodat we er een gezellige en geslaagde dag van kunnen maken met prachtige wagens!

Koningsdag 2015 valt op maandag 27 april 2015, dus noteert u deze alvast!

 

De wijkindelingen

 1. Onnerpolderwijk: Koelandsdrift 3-25 en 2-10, Bakkerweg, Hooiveldssteeg, Elshof
 2. Westervelden: Mottenbrink 13 en 14a-28, Kortelandweg, Kleine Kamp, de Vennen, Langelandweg, Onneresweg, Gieselgeer, Padlandsweg, Vlasoorsteeg, Dalweg
 3. Jeugdvereniging De Oude School
 4. Onne(N)oord: Dorpsweg 1-9 en 2-18, Biksweg, Noorderhooidijk, Veldmansteeg, Tijborgsteeg, Boerlandspad, Mottenbrink 1-11 en 2-14 en Koelandsdrift 1
 5. Dorpsweg Zuid: Dorpsweg 11-65 en 20-60 , Koelandsdrift 27
 6. Zuidveld Vooruit: Dorpsweg 62, Zuidveld, Koelenbergsteeg, Velakkersweg, Appelbergenweg
 7. Fellandia: Felland, vanaf bruggetje tot aan het spoor en industrieterrein

 

Wijkhoofden (tevens gezocht)

Voor de wijken zijn de volgende personen aanspreekpunten. Zie je achter je wijk ‘vacant’ staan en deze rol zou je wel willen invullen? Neem dan contact op met: oranjevereniging@onnen.nu

 • Onnerpolderwijk: Fam. Bieze
 • Westervelden: DirkJan Schotanus
 • Jeugdvereniging De Oude School: Lars Berends
 • Onne(N)oord: Vacant
 • Dorpsweg Zuid: Henk Oosterveld
 • Zuidveld Vooruit: Reinder Steenbergen
 • Fellandia: Vacant

De bijeenkomst met wijkhoofden staat gepland op maandag 22 september a.s., aanvang 20:00 uur in de Tiehof. We hopen binnenkort voor alle wijken een wijkhoofd gevonden te hebben. Mocht dat niet het geval zijn, zal de bijeenkomst verschoven worden naar oktober.

 

Het Thema voor 2015 is Film

Per wijk is een filmgenre gekozen:

 • Onnerpolderwijk: Western
 • Westervelden: n.t.b.*
 • Jeugdver. De Oude School: Kinderfilm
 • Onne(N)oord: Comedy
 • Dorpsweg Zuid: Actie
 • Zuidveld Vooruit: Avontuur
 • Fellandia: Science Fiction

Er zijn 10 genres waaruit gekozen kan worden. De genres waaruit nog gekozen kan worden zijn:  Thriller, Stomme film en Historische film