Jaarvergadering Dorpsbelangen

Gepubliceerd op 16 maart 2018

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 73e ledenvergadering op woensdagavond 28 maart 2018 in het dorpshuis De Tiehof in Onnen. Vanaf 19.45 staat de koffie en de thee klaar. Aanvang vergadering 20.00 uur.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen 72e ledenvergadering 29 maart 2017

4. Jaarverslag 2017-2018

5. Verslag penningmeester Robert Schepers

6. Verslag kascommissie door Ineke Vlaar en Niels Gijssen

7. Verkiezing kascommissielid. Ineke Vlaar treedt af en is niet herkiesbaar.

8. Bestuursverkiezing.

  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hillebrand Meijer en Robert Schepers.
  • Jan Bunt functioneert sinds juni 2017 in het bestuur. Wij vragen de vergadering deze positie te formaliseren door hem te kiezen als bestuurslid.
  • Heleen Gelinck en Henk Wolters hebben zich beschikbaar gesteld voor het bestuur.
  • Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 20 maart bij het secretariaat aanmelden.

9. Rondvraag

10. Sluiting huishoudelijk deel van de vergadering

11. PAUZE

12. Fotopresentatie over: De geschiedenis van de woningen en bedrijvigheid in Onnen door Henk Werners

13. Afsluiting rond 22.00 uur

Graag tot ziens op woensdagavond 28 maart in De Tiehof,

Hartelijke groeten,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen

Geef je mening!


Zwerfvuilactiedag Onnen

Gepubliceerd op 11 maart 2018

Zwerfvuilactiedag Onnen, zaterdag 24 maart 2018

Startpunt:   Dorpshuis De Tiehof in Onnen

Tijdstip:      Start:  10 uur  eind: 12 uur

Wat:           In groepjes worden er verschillende routes gelopen, en wordt al het afval verzameld.

Wie:           Alle inwoners van Onnen, van klein tot groot!

Kom allemaal een handje meeprikken om Onnen helemaal schoon te maken!

 

Vriendelijke groeten,

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen

Geef je mening!


Programma 3e winterlezing

Gepubliceerd op 11 februari 2017

Programma derde editie winterlezingen over natuur en landschap in en om Onnen.

Op woensdagavond 22 februari 2017 bent u van harte welkom in dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4 in Onnen om te komen luisteren naar een tweetal lezingen over natuur en landschap in en rond Onnen.

Aanvang 20 uur, toegang gratis. De Tiehof is vanaf 19.30 uur open. Einde van de avond rond 21.45 uur.

Programma: 20 uur: Een jubelende veldleeuwerik: in de Onnerpolder gelukkig nog te horen, maar elders in het agrarisch gebied steeds minder……..

Foto Hans Hut

Presentatie door Henk Jan Ottens over zijn onderzoek aan de veldleeuwerik, dat hij uitvoert namens de Werkgroep Grauwe Kiekendief, zowel in Groningen als in Drenthe. Zijn presentatie zal ons, vooral door stukjes videobeelden, deelgenoot maken van het voor de meesten van ons onzichtbare, maar soms ook stressvolle bestaan van deze zanger onder de weidevogels, die helaas in vele delen van het land vrijwel verdwenen is.

20.45: pauze

21 uur: De huismus, tuinvogel bij uitstek.

Ook bij de laatste Tuinvogeltelling, -eind januari-, stond de huismus zowel landelijk als ook in Groningen op één, zie www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/provincie.

Foto René Oosterhuis

Toch lijken het er steeds minder te worden. Om daar een vinger achter te krijgen volgt René Oosterhuis, medewerker van het Groninger Landschap, al jaren “zijn” huismussen in een wijk in Leek, in het dorp Lettelbert en in Beijum. Hij laat zien waar het ze voor de wind gaat en waar niet, en zo mogelijk, hoe dat komt en wat u zelf kunt doen om ze rond uw huis te houden of te krijgen.

Info: benhoentjen@kpnmail.nl

 

Reacties uitgeschakeld voor Programma 3e winterlezing