Leefbaarheidsbudget

Gepubliceerd op 7 november 2017

€ 2500 ,- voor ONNEN

Dit zogenaamde leefbaarheidsbudget is te besteden in Onnen en door Onnenaren.
Het subsidiebedrag is door de gemeente Haren beschikbaar gesteld. Ook belangenverenigingen in Noordlaren, Glimmen en Haren krijgen een bedrag. Vanwege een wijziging van de Woningwet had het Fonds voor sociale woningbouw geen functie meer.
De gemeenteraad heeft besloten dat het budget van het Fonds voor sociale woningbouw beschikbaar moest blijven voor het verbeteren van de leefomgeving.

De subsidie is bedoeld voor besteding aan initiatieven van die bijdragen aan de leefbaarheid van Onnen. De initiatieven moeten van inwoners van Onnen komen. Het gaat om zaken die in de straat of in de buurt gerealiseerd kunnen worden en waar de mensen in de straat, in de buurt of in het dorp een langere tijd wat aan hebben. Voorbeeld: het kan dus een zitbank zijn, maar niet een feestje.

Heeft u een goed idee, neem dan ook initiatief! Werk het idee uit en leg de uitwerking voor aan Dorpsbelangen. Dorpsbelangen heeft van de gemeente opdracht gekregen om de initiatieven te beoordelen en om uit het budget een subsidie toe te kennen aan een goed voorstel. Bij Dorpsbelangen kunt u een aanvraagformulier verkrijgen.
N.B. De subsidie moet nog dit jaar, 2017, aangevraagd worden.

Voor contact: dorpsbelangen@onnen.nu

 

1 Reactie


Programma 3e winterlezing

Gepubliceerd op 11 februari 2017

Programma derde editie winterlezingen over natuur en landschap in en om Onnen.

Op woensdagavond 22 februari 2017 bent u van harte welkom in dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4 in Onnen om te komen luisteren naar een tweetal lezingen over natuur en landschap in en rond Onnen.

Aanvang 20 uur, toegang gratis. De Tiehof is vanaf 19.30 uur open. Einde van de avond rond 21.45 uur.

Programma: 20 uur: Een jubelende veldleeuwerik: in de Onnerpolder gelukkig nog te horen, maar elders in het agrarisch gebied steeds minder……..

Foto Hans Hut

Presentatie door Henk Jan Ottens over zijn onderzoek aan de veldleeuwerik, dat hij uitvoert namens de Werkgroep Grauwe Kiekendief, zowel in Groningen als in Drenthe. Zijn presentatie zal ons, vooral door stukjes videobeelden, deelgenoot maken van het voor de meesten van ons onzichtbare, maar soms ook stressvolle bestaan van deze zanger onder de weidevogels, die helaas in vele delen van het land vrijwel verdwenen is.

20.45: pauze

21 uur: De huismus, tuinvogel bij uitstek.

Ook bij de laatste Tuinvogeltelling, -eind januari-, stond de huismus zowel landelijk als ook in Groningen op één, zie www.tuinvogeltelling.nl/resultaten/provincie.

Foto René Oosterhuis

Toch lijken het er steeds minder te worden. Om daar een vinger achter te krijgen volgt René Oosterhuis, medewerker van het Groninger Landschap, al jaren “zijn” huismussen in een wijk in Leek, in het dorp Lettelbert en in Beijum. Hij laat zien waar het ze voor de wind gaat en waar niet, en zo mogelijk, hoe dat komt en wat u zelf kunt doen om ze rond uw huis te houden of te krijgen.

Info: benhoentjen@kpnmail.nl

 

Reacties uitgeschakeld voor Programma 3e winterlezing


Dorpsbelangen Onnen gaat voor Energie

Gepubliceerd op 27 januari 2017

 

Op woensdag 8 februari organiseren wij een informatieve bijeenkomst over lokale energie in De Tiehof van 20.00 – 22.00 uur.

Namens de Groninger Energie Koepel (GrEK) zal Martin van der Kooij aanwezig zijn.

                  

Het doel van de avond:

Ø  Informatie geven

Ø  Mogelijkheden verkennen

Ø  Ideeën uitwisselen

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen:

  • Een beeld van energie coöperaties in de provincie. Wie zijn ze, wat doen ze en wat willen ze?
  • Een energie initiatief beginnen. Is dat moeilijk? Of veel werk? En wie betaalt dat?
  • Geld verdienen voor je initiatief door klant te worden bij Noordelijk Lokaal Duurzaam, het eigen energiebedrijf voor Groningen.
  • Buurkracht, een manier om gezamenlijk energiebesparing voor je eigen huis te realiseren
  • Een dorpsproject met zonnepanelen of kleinschalige windmolens beginnen. Bijvoorbeeld op het dak van een boer of het dorpshuis. Wat komt er bij kijken? Hoe werkt het?

Overigens: het is niet de bedoeling om op 8 februari definitieve beslissingen te nemen.

 

Reacties uitgeschakeld voor Dorpsbelangen Onnen gaat voor Energie