Bestuur vereniging Dorpsbelangen Onnen

Bestuur vereniging Dorpsbelangen Onnen

Het bestuur van Dorpsbelangen Onnen bestaat vanaf 28 maart 2018 uit:

Jan Bunt                –  Voorzitter

Heleen Gelinck    –  Secretaris

Henk Wolters       –  Penningmeester

Ienneke Elema     –  Lid

Patricia Smid        –  Lid