Archief van
Categorie: Dorpsbelangen

Website

Website

Goedemiddag, Het is de hoogste tijd dat de website weer in de lucht is en blijft. Wie heeft er suggesties om de site weergave te verbeteren en wie zou mee willen helpen om de site (opnieuw) op te bouwen. De mooie weergave van begin dit jaar zijn we kwijt (helaas). Dus werk aan de winkel.  WIE?

Programma 3e winterlezing

Programma 3e winterlezing

Programma derde editie winterlezingen over natuur en landschap in en om Onnen. Op woensdagavond 22 februari 2017 bent u van harte welkom in dorpshuis De Tiehof, Bakkerweg 4 in Onnen om te komen luisteren naar een tweetal lezingen over natuur en landschap in en rond Onnen. Aanvang 20 uur, toegang gratis. De Tiehof is vanaf 19.30 uur open. Einde van de avond rond 21.45 uur. Programma: 20 uur: Een jubelende veldleeuwerik: in de Onnerpolder gelukkig nog te horen, maar elders…

Lees Meer Lees Meer

Dorpsbelangen Onnen gaat voor Energie

Dorpsbelangen Onnen gaat voor Energie

  Op woensdag 8 februari organiseren wij een informatieve bijeenkomst over lokale energie in De Tiehof van 20.00 – 22.00 uur. Namens de Groninger Energie Koepel (GrEK) zal Martin van der Kooij aanwezig zijn.                    Het doel van de avond: Ø  Informatie geven Ø  Mogelijkheden verkennen Ø  Ideeën uitwisselen Onderwerpen die aan de orde kunnen komen: Een beeld van energie coöperaties in de provincie. Wie zijn ze, wat doen ze en wat willen ze? Een energie initiatief beginnen. Is dat…

Lees Meer Lees Meer

Lokale energie

Lokale energie

In november is een flyer door Dorpsbelangen Onnen in het dorp verspreid: Eigen regie over energie Op deze uitnodiging hebben een kleine 20 Onnenaren gereageerd, die hun belangstelling toonden. Hartelijk dank voor de reactie, maar dat mogen er best wat meer worden. Wellicht helpt het om buren en vrienden te attenderen op dit initiatief. Ook via de Onner Ons van december proberen we nog meer interesse te wekken. Wij zijn van plan in januari een bijeenkomst te beleggen. De Groninger Energiekoepel…

Lees Meer Lees Meer

Onnen Hart Veilig

Onnen Hart Veilig

Geachte dorpsbewoners, Zoals jullie wellicht weten zijn we bezig om in het dorp een netwerk te creëren voor hartreanimatie ONNEN HART VEILIG. We hebben van de gemeente 3 AED buitenkasten gekregen om de AED’ s in het dorp beter bereikbaar te maken. Twee kasten zijn inmiddels geplaatst bij: Bartelds, Dorpsweg 50  tegen de baanderdeur, Het Dorpshuis, Bakkerweg 4 tegen de buitenmuur. Binnenkort komt er ook nog een derde bij familie Keller aan de Dorpsweg 9. Bij calamiteiten zijn er dan…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw beleidsplan Openbare verlichting

Nieuw beleidsplan Openbare verlichting

Omdat het huidige beleidsplan voor de openbare verlichting van de gemeente Haren is verouderd, gaat er een nieuwe beleidsplan ontwikkeld worden. Dit nieuwe beleidsplan moet bijdragen aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare omgeving. Als uitgangspunten voor het nieuwe beleid heeft de gemeente Haren een aantal criteria geformuleerd. Deze criteria zijn in het bijzonder gericht op energiezuinige verlichting en het dimmen van de openbare verlichting binnen de hiervoor geldende richtlijnen.   Hiervoor is een informatie bijeenkomst geweest in zowel Onnen…

Lees Meer Lees Meer

Aan alle kiesgerechtigden in Onnen

Aan alle kiesgerechtigden in Onnen

Zoals bekend krijgen alle kiesgerechtigde inwoners van Haren op 19 maart, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen, de gelegenheid in de zogenoemde burgerraadpleging te laten weten of men het eens of oneens is met het op 25 november genomen voorlopige raadsbesluit samen te gaan met Groningen en Ten Boer. Om deze keus weloverwogen te kunnen maken heeft de gemeente Haren een plan gemaakt om iedereen zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Zo wordt er huis aan huis een herindelingskrant verspreid en…

Lees Meer Lees Meer

Fietspad Felland en Zuidveld

Fietspad Felland en Zuidveld

In ons jaarlijks overleg met het college, begin maart van dit jaar, hebben we aandacht gevraagd voor de slechte toestand van fietspad langs Felland en Zuidveld. Zoals ook tijdens de jaarvergadering gemeld is toen toegezegd dat er een inventarisatie zou worden uitgevoerd. Omdat we sindsdien hierover niets meer vernomen hadden hebben we in oktober maar weer eens aan de bel getrokken. Uit het gemeentehuis kwam nu het bericht dat het fietspad tussen Felland en Noordlaren afgelopen zomer is geïnspecteerd en…

Lees Meer Lees Meer

Nieuw bestuur Dorpsbelangen

Nieuw bestuur Dorpsbelangen

  Het nieuwe bestuur van Dorpsbelangen Onnen vanaf 27 maart 2013: (van links naar rechts): Fenneke van der Es, Ben Hoentjen (secretariaat), Ienneke Elema, Johan van Wees, Hillebrand Meijer (voorzitter) en Ben Siekmans. Robert Scheper, al vele jaren onze zeer gewaardeerde penningmeester, was helaas verhinderd.